Превенция на употребата на алкохол

Проект за превенция на употребата на алкохол "Солидарност" – Съюз на пивоварите

Националната информационна линия за наркотиците и алкохола (НИЛНА) започва да работи в партньорство със Съюза на пивоварите в България по проект за превенция на употребата на алкохол сред тийнейджъри.
От февруари 2011 г. НИЛНА ще работи с:

 • родители на деца, които експериментират с алкохол
 • родители на тийнейджъри, които употребяват редовно алкохол
 • родители, които искат да предпазят децата си от употреба на алкохол


Всеки работен ден между 10.00 и 16.00 ч. НИЛНА ще предоставя следните услуги по проекта:

 • консултиране на родители по телефон 0888 99 18 66, чат, електронна поща и форум на www.drugsinfo-bg.org


Примерни въпроси, по които родителите могат да се обръщат към нас:

 • Как да разговаряме с детето си за употребата на алкохол?
 • Какво е превенция на употребата на алкохол?
 • Алкохолът – ефекти и рискове
 • Алкохол и училищни постижения
 • Граници (или тяхната липса) на употребата на алкохол в семейството
 • Тийнейджърско парти и алкохол
 • Алкохолна употреба и родителско поведение
 • Какво да направим при проблемна употреба на нашите деца
За Вас Родители

Алкохолът е едно от масово разпространените и легално позволени психоактивни вещества. В българските манталитет и културата присъствието му е неизменно. Обикновено българинът е свикнал да отбелязва повечето поводи (било то хубави или не ) с употребата на алкохол. Все по-слаби и редки стават задръжките , свързани с употребата на алкохол. Поучвания показват, че родителската толерантност по отношение на употребата на алкохол от децата им е много по-голяма в сравнение с времето, когато те са били деца. В голяма част от семействата алкохолът бива възприеман като проблем, едва когато последиците са очевидни. В повечето случаи родителите по-скоро се опасяват от рисковете, до които води употребата на алкохола, отколкото от прякото влияние и последици върху психиката и физиката на децата им. Опасността от „злоупотреба” и „зависмост” към алкохола са едни от последните притеснения на родителите. Все още у нас продължава да битува схващането „На мен, на моето семейство или на моето дете това не може да се случи! Абсурд!!!” Дали обаче това е така? И ако все пак се случи какво бихме могли да направим тогава? Или може би по-подходящия въпрос е „Какво бихме могли да направим за да не ни се случи подобно нещо?” – Да създадем една достатъчно информирана представа на нашето дете по отношение на употребата и влиянието на алкохола, да изградим и развием собствената му отговорност по отношение на неговото здраве, действия и поведение, така, че контролът да се осъществява от самото дете, с малка помощ от нас - родителите. Ние не можем да променим обществото, институциите или държавата. Не можем да накараме светът да се върти на тази страна, на която ние искаме, а дори и да можехме, пак не би било достатъчно, тъй като и при най-перфектното и идеално общество, държава или обкръжение основната отговорност затова какво се случва с нас самите , принадлежи всъщност на нас самите. В повечето случаи крепостта рухва, защото се предава отвътре, а не, защото напънът отвън е прекалено силен. За да бъде направен „правилният избор” е необходима предварителна „подготовка”, в която, мили родители, Вие сте ключовите фигури. Ние и останалите ангажирани лица и институции в тази проблематика, можем да помагаме и да Ви подкрепяме.
Когато детето ни употребява алкохол добре би било да се замислим защо го прави. Сама по себе си употребата е симптом на нещо съвсем друго, което се случва вътре в неговия свят. Обикновено такъв тип поведение е индикатор, че има нещо нередно, което става с детето ни - дали е в училище, дали сред приятелите, дали с гаджето или пък може би дори проблем с вас родителите, вътре в семейството. Алкохолът идва като един вид преспивателно на тези проблеми. Той е там за да се „справи” детето с тях, за да ги забрави. И именно това е Вашата и Нашата задача- да разберем какво се случва с детето (или предварително да сме го подготвили така, че да не се стига до момента, в който алкохолът е неговия най-близък приятел) преди да е станали прекалено късно.

И така ето с какво бихме могли да Ви бъдем полезни ние в тази ситуация:

 • Да Ви помогнем да намерите правилния подход при разговора с Вашето дете в опита Ви да му създадете култура по отношение употребата на алкохол, както и като тип превантивна мярка за злоупотребата с алкохол. Да ви подкрепим и помогнем при изграждането му на лична отговорност и информиран избор.
 • Да Ви предоставим информация по отношение на влиянието и последиците от употребата на алкохола;
 • Да предоставим информация по отношение на влиянието и последиците от алкохола по начин достъпен за Ващите деца, така че да разберат и абсорбират информацията.
 • Да Ви подкрепим и помогнем в случаи, че имате съмнение за злоупотреба с алкохол от детето Ви;
 • Да изградим съвместно единна стратегия за справяне със злоупотребата или зависимостта към алкохола на Вашето дете;
 • Да направим превенция на ранната употреба на алкохол от Вашето дете;
 • Да ви помогнем в играждането на ефективен родителски стил на поведение и възпитание, така че да успявате по-лесно да преминавате през изпитанията, на които Ви подлагат Вашите експериментиращи и понесли се по течението на живота тинейджъри.
Как ще се реализира:
 • Чрез интернет, онлайн и телефонно консултиране;
 • Чрез провеждане на обучителни семинари за родители;
 • Чрез провеждане на обучителни семинари за деца;
 • Чрез печатни издания;
 • Чрез мероприятия, които ще се провеждат в училищата;
 • Чрез социалната мрежа;
 • Чрез помощта на партньорски организации;
 • Чрез постове в интернет пространството;
 • Чрез възможността, която ще Ви предоставим самите Вие да обмените опит по между си

 

Facebook
Google Plus
Twitter