Общо за наркотиците


Легализацията на наркотиците е решението на проблема.
Легализацията на наркотиците е дискутирана тема по света, но не е възприета досега в нито една държава, защото липсват доказателства, че такава стъпка ще намали употребата на наркотици и вредата от тях. Засега се счита, че декриминализацията е най-разумният подход.
Какво трябва всеки да знае за наркотиците

Какво е психоактивно вещество, наркотици, употреба на наркотици
 

Много хора се страхуват от наркотиците. Жалко е, че този страх от неизвестното оставя малко място за здрав разум и много място за паника. Това прави мисленето и говоренето за наркотиците изключително трудно. 

На някакъв етап от своя живот всеки се среща с наркотиците, употребата на наркотици или проблемите, свързани с наркотиците. Затова добре е да имаме сериозно отношение по въпроса. Най-добрият начин за постигане на това е да научим колкото се може повече за наркотиците, откъде идват, кой ги употребява, защо хората ги употребяват, какви рискове има и как проблемите могат да бъдат предотвратени. Следващите страници дават обща информация за наркотиците. На другите страници от този сайт е представена по-специфична информация за веществата.

Какво е наркотик?

Кога едно определено вещество се смята за наркотик? Съществуват различни отговори на този въпрос. Понякога като отправна точка за определение се вземат ефектите от употребата на веществото, понякога на първо място стои това, което казва законът за конкретното вещество.

От гледна точка на ефектите, наркотикът е вещество, чийто прием променя функционирането на мозъка и оттам влияе върху психическото, емоционалното и физическото състояние на индивида.

От гледна точка на закона, в българското законодателство веществата, които имат отношение към наркотиците, са разделени в две групи:

  • Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина;
  • Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина.
Действие

Когато се установят ефектите от веществото, може да се прецени дали то е наркотик или не, според това дали въздейства на мозъка по такъв начин, че да се появят психологически и физически ефекти. Ефектите могат да бъдат стимулиращи, депресиращи или халюциногенни.

Стимулатни

При употреба на тези вещества употребяващият получава усещане за повече енергия и бдителност. Примери за стимуланти са кокаин и амфетамини, както и никотин, и кафе.

Депресанти

При употреба на тези вещества употребяващият влиза в сънливо състояние. Като резултат от успокояващите и релаксиращи ефекти реалността е замъглена. Примери за депресанти са хероин и другите опиати, както и алкохол, сънотворни.

Халюциногени

При употреба на тези вещества човек вижда и усеща света много различно. Примери за променящи съзнанието вещества са LSD, хашиш, трева, гъби и други халюциногени. 

Различията на базата на ефектите от веществата не са винаги ясни. Някои вещества могат да имат смесен ефект. Екстази, например, стимулира, но и променя възприятията. Хашишът и тревата, в зависимост от дозата и ситуацията, могат да имат променящ съзнанието ефект, но също така и обезболяващ ефект.

По какво се различават твърдите от меките наркотици?

Разделението на меки и твърди наркотици в България се използва условно. Според нашето законодателство наркотиците се разделят в две групи: високо рискови вещества, неприложими в хуманната и ветеринарната медицина и високо рискови вещества, които намират приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

Понятията меки и твърди наркотици са въведени в законодателните рамки на други държави, като например Холандия. Твърдите наркотици според холандския закон са по-опасни от меките и това е отразено в строгостта на наказанието, свързано с тях.

В условното разделение, валидно за България, за меки наркотици се приемат хашишът и тревата (канабиса), а за твърди всички останали психоактивни вещества. В реалността границата между твърди и меки наркотици не е лесна за очертаване. Има употребяващи на меки наркотици, които употребяват толкова много, че употребата им може да се нарече “твърда”. Обратното също понякога е вярно, въпреки че “меката” употреба на твърдите наркотици не може да бъде спазвана от повечето хора.

В холандския закон сънотворните и транквилантите не се причисляват нито към меките, нито към твърдите наркотици. Те се водят изключение, тъй като са предписвани от лекар. Това обаче не трябва да оправдава все по-широко разпространяващата се злоупотреба с тях.

Алкохолът и никотинът са психоактивни вещества, които не са забранени от закона и не се причисляват условно към категориите меки или твърди наркотици. Трябва да се има предвид, че, въпреки тяхното голямо социално приемане, те са не по-малко вредни и рисковани от твърдите наркотици, като например хероина.

Откъде идват наркотиците?

Употребата на наркотиците не е скорошен феномен. Най-старите свидетелства за употреба на наркотици датират от преди 7000 години, въпреки че се предполага, че винаги са съществували хора, които употребяват наркотици. Много наркотици идват директно от природата. Хашишът и тревата идват от растението индийски коноп (канабис). Силните променящи съзнанието вещества могат да бъдат намерени в кактуса пейот и някои видове гъби. Кокаинът се получава от листата на растението кока. Опиумът, който е основата на морфина и хероина, е продукт от растението опиев мак. От началото на 19-ти век активните съставки на голяма част от тези натурални продукти са били идентифицирани. Много от активните съставки сега могат да бъдат имитирани в лабораторията. Съществуват и наркотици, които са били открити в самата лаборатория. Примери за тях са LSD, екстази и бензодиазепините като Диазепам.

Когато употребата на някакъв наркотик започне да се разчува и никой не знае точно откъде идва или какви са възможните рискове от употребата му, може да се появи значително вълнение. Един нов наркотик може да стане хит. Някои от тези тенденции отминават, но други могат да продължат, като медиите играят голяма роля в това.

Въпреки много стриктния подход към производството и трафика на наркотици, наличието на нелегални наркотици не може да бъде напълно предотвратено. Една държава не може да бъде херметически затворена. Някои наркотици се произвеждат също и в България. Такива са канабисът и неговите производни (трева, хашиш), както и синтетични наркотици като амфетамини и екстази, които на практика могат да се приготвят в лабораторни условия навсякъде по света. Вероятно би могъл да се отгледа и опиев мак, но производството на хероин е по-трудно за разлика от това на наркотиците на новото хилядолетие – синтетичните дроги.

Кой употребява наркотици и защо?

Наркотик, който държи човека под своето влияние, но против неговата воля, просто не съществува. Употребата на наркотици е винаги на първо място и най-вече избор от страна на употребяващия. Често обаче употребяващите не знаят реално в какво се забъркват, просто защото не знаят достатъчно за характеристиките на наркотика и рисковете от неговата употреба. 

Такава липса на познания се среща особено в случаите, когато някой употребява за първи път. Много хора правят това, когато са млади, например за да бъдат като другите, или за да се справят с трудностите, за да тестват границите, или да задоволят любопитството си, за да се справят със скуката или просто заради вълнението, че не е позволено. Тенденциите също играят роля тук.

Дали някой ще продължи да употребява зависи от него, но също така и от средата. Когато пряката среда, например кръгът от приятели, приема или отхвърля определен тип употреба, това често има значително влияние. Отхвърлянето на употребата на наркотици от друг човек обаче не винаги може да доведе до желания резултат. Отхвърлянето може също да подтикне другия да търси различна среда – среда, в която употребата на този наркотик е приета.

Различните видове наркотици, причини за употребата
 

Употребата на наркотици е феномен, който не се ограничава до определена група или класа; той може да се случи във всички слоеве на обществото. Същото важи и за зависимостта от наркотиците.

Различните видове наркотици се използват обикновено при различни обстоятелства. Някои употребяващи може да се ограничат до един тип наркотик; други могат да използват различни наркотици в зависимост от ситуацията или настроението, в което са:

  • Стимулантите се използват в кръга на забавление или в определени случаи – от хора, които искат (или им се налага) да работят цяла нощ;
  • Наркотиците с успокояващ, релаксиращ ефект се използват от хора с проблеми със съня и/или тревожни разстройства, но също така и от хора с личностови разстройства и/или социални проблеми;
  • Халюциногените може да привлекат вниманието не само на млади хора, които са любопитни и поради това имат желание да пушат канабис от време на време, но също така и на по-възрастни индивиди, които търсят нови, променящи съзнанието преживявания.

 

Хората, които употребяват наркотици, избират да го правят. Когато употребата води до злоупотреба, първичната причина не играе вече голяма роля. Понякога употребата на наркотици се превръща в начин за избягване на реалността. Още една стъпка напред е, когато не става въпрос за избор: употребяващият е станал зависим от наркотика. Това не е случаят, в който някой автоматично преминава от един етап в друг. Такава прогресия зависи от веществото, от самия човек и ситуацията, в която се намира. Много хора мислят, че винаги така се случва, но е важно да се знае, че не всички, които употребяват наркотици, се пристрастяват. Например, много употребяващи на меки дроги спират след като поекспериментират за известно време.

Какво е зависимост?

Когато говорим за зависимост от наркотици трябва да се направи разграничение между физическа и психологическа зависимост.

За физическа зависимост може да се говори, когато тялото протестира поради спирането на наркотика. Възникват симптоми на абстиненция. Друг физически аспект на зависимостта от наркотици е толерансът. Това означава, че употребяващият има нужда от повишаване на количествата приемано вещество, за да получи същия ефект. Физическата зависимост и толерансът се причиняват от самия наркотик. Има наркотици, които предизвикват и двата феномена, но има и такива, при които не възниква нито един от тях.

Психологическата зависимост означава, че употребяващият има идеята, че той или тя не може да функционира повече без употребата на наркотика. Психологическата зависимост идва повече от употребяващия, отколкото от самото вещество.

Как наркотиците те правят зависим?

Лекотата, с която някой става зависим, зависи от множество фактори. Много хора, които употребяват наркотици за първи път, го правят, за да експериментират, от любопитство или защото търсят специално чувство.

Дали някой ще продължи или не да употребява след първия опит зависи, освен от другите неща, от ефектите на наркотика и чувствителността на индивида към ефектите на веществото. Мотивите за вземане на наркотика също играят роля в това: човек, който употребява, защото се чувства провален, е в по-голям риск от проблематична употреба от някой, който употребява от любопитство и/или когато се чувства добре. 

Нито един наркотик, независимо какъв е той, не води до зависимост след еднократна употреба. Няма такъв случай, в който някой може нарочно да сложи нещо в питието на някого и да създаде у него зависимост. Докато много хора вярват във възможността да “направят някой зависим”, дилърите никога не опитват да спечелят клиенти по този начин. Такъв подход просто не работи. Още повече, дилърите никога не биха разпространили своите скъпи стоки по този начин – по-точно безплатно.

Трудно е да се съставят изводи за риска от зависимост от различните наркотици. Един употребяващ може бързо да развие зависимост от хашиш, докато друг да няма проблеми с това. Един употребяващ може да харесва много едно определено вещество, докато друг може изобщо да не го харесва или много да харесва друго вещество. Въпреки това е известно, че някои наркотици водят след себе си по-малко проблеми със зависимостта, отколкото други. Налице е явно увеличение на употребата през последните години. Но ако се сравнят данните, броят на хората, които имат проблеми вследствие на употребата на трева или хашиш, е значително по-нисък от броя на хората, които имат проблеми вследствие употребата на хероин. В същото време много малко от употребяващите марихуана търсят специализирана помощ за разлика от употребяващите хероин и това вероятно оказва влияние върху статистиката.

Трябва да се има предвид, че не е задължително употребата на меки наркотици да води до употребата на твърди.

В информацията за различните вещества, предоставена тук, е описан и рискът от зависимост при употребата на всяко едно.

Какви са рисковете?

 

 

Употребата на наркотици е като да си играеш с огъня: винаги има рискове. Сред рисковете е опасността от физическа или психологическа зависимост. По-специфичните рискове от различните типове наркотици са описани на други места в този уебсайт. В настоящата секция са описани рисковете, които важат общо за всички наркотици.

Кратковременни рискове

В много голяма степен ефектът от даден наркотик зависи от състоянието и настроението на употребяващия в момента, в който е прието веществото. Много наркотици преувеличават настоящото настроение и могат да имат ефекти, които са различни от очакваните от употребяващия. Неудовлетворението може да се превърне в дълбока меланхолия; тревожността може да се превърне в паника. Един наркотик може да не бъде приет добре от организма и да доведе до гадене, повръщане и болест.

Употребата на наркотици е особено опасна за хора, които са психологически уязвими, хора със сърдечно-съдови заболявания, хора с психични проблеми и бременни жени. Жени, които кърмят, трябва а осъзнаят, че могат да предадат активната съставка на наркотика на бебето си чрез млякото, което пие.

При употребата на определени вещества има риск от предозиране или от консумация в летално количество. Някои употребяващи нарочно приемат висока доза. Най-често това, което се случва, е, че е консумирано нещо различно от това, което употребяващият очаква, че е приел. Това са случаите, когато едно хапче или прах не съдържат това, което продавачът е обявил. За нелегалните наркотици не съществува качествен контрол. Употребяващите могат и да взимат едновременно различни наркотици с ефекти, които често са непредвидими и понякога летални.

Наркотиците влияят върху възприемането на реалността и способността на употребяващия да се концентрира. В градския трафик или на работа употребата на наркотици може да повиши възможността за инциденти. Употребата на наркотици по време на шофиране е наказуема от закона. Като резултат от употребата на наркотици може да пострадат постиженията в училище и работата.

Рисковете, асоциирани с употребата на наркотици, зависят и от начина на употреба. Инфекции като ХИВ (СПИН) и хепатит могат да се разпространяват чрез употребата на игли и спринцовки, които вече са употребявани от друг човек. Продължителното пушене на кокаин може сериозно да увреди функционирането на белите дробове.

Дълготрайни рискове

При случаи на дълговременна употреба хората често съобщават, че “трябва” да употребяват или че имат зависимост (физическа и/или психологическа зависимост). Рисковете от физически и психични увреждания са големи. Може да се появят неприятни физически проблеми. Например, поради претоварването някои органи може да започнат да не функционират добре.

В психологически план дългата употреба на наркотици може да предизвика един вид “прегряване”. Употребяващите може да мислят само за наркотици и така да загубят всеки контакт с реалността.

Навиците на живот на пристрастения индивид могат или да ограничават, или да увеличават физическите и психологическите щети. Когато за индивида е от значение единствено наркотикът, а здравословното хранене и социалните контакти вече не съществуват, употребяващият може бързо да се влоши физически и психически.

Как да помогнем на употребяващия?

Вероятно всеки ще влезе в контакт с употребата на наркотици в един момент от живота си. Това може да се случи в семейството, в кръга от хора, с които прекарваме нощния си живот, на работа, в училище или сред приятелите. Да реагираш по подходящ начин не е лесна задача. Предупрежденията или забраните обикновено не работят. Установено е обаче, че един сърдечен разговор, лишен от предразсъдъци, може да проработи в много случаи. Трябва да се има предвид, че експериментирането обикновено не води до пристрастяване. Това важи, когато човекът не употребява поради скука и когато той или тя е иначе независим, способен да казва не и знае как да се справя с неуспехите.
 
Когато експериментирането продължи и доведе до регулярна и вероятно проблематична употреба, е важно полетата за комуникация да останат отворени. Паниката или изразяването на заплахи са безполезни и дори могат да налеят масло в огъня. Трябва да имате адекватни знания за наркотиците, защото това може да позволи на комуникацията с употребяващия да продължи колкото се може по-неутрално. Настоящият текст и текстовете за специфичните субстанции на другите места в уебсайта съдържат последната и най-важна информация, позната до момента. Поставянето на ясни граници също е много полезно, когато става въпрос за справянето с употребата на друг човек.

Разговорът с хора, които са наистина зависими от наркотик, не е лесен. Зависимите често са царе на отричането – най-вече когато става въпрос за тяхната собствена употреба. Има и зависими, които знаят точно какво правят и защо го правят. Тези индивиди често биха споменали лични фактори или социални обстоятелства като причина за тяхната употреба. В такъв случай е препоръчително своевременно да се потърси професионална помощ от специалист от организация за психично здраве или рехабилитационен център за зависими. Експертът може да даде съвет или да говори директно с употребяващия.

Наркотиците и отглеждането на деца

Много родители искат да говорят с детето си за наркотиците, но не знаят как да направят това. Като за начало е важно те самите да бъдат достатъчно добре информирани. Както се казва в слоугъна на скорошна кампания за превенция на наркотиците: “Ако искаш да ги накараш да те слушат, бъди сигурен, че имаш какво да кажеш”. Много е важно да бъде избран подходящият подход. По-долу са представени два примера на разговор. И в двата случая родителят е притеснен за вероятната употреба от страна на детето. В първия разговор родителят индиректно затръшва вратата за каквато и да било бъдеща комуникация. Във втория разговор полето на комуникацията е оставено отворено.

Майката: Чух от майката на Христина, че се пуши хашиш в твоето училище. Това вярно ли е?
Даниела: Господи, мамо, не знам.
Майката: Ти не си част от това, нали?
Даниела: О, мамо, стига ...
Майката: Сега искам да знам. Била ли си част от това или не? И кой носи тревата всъщност?
Даниела: Аз откъде да знам?
Майката: Какво направи с джобните от миналата седмица?
Даниела: Както винаги. Само дето някак си изгубих 10 лв. по време на физическото. Мисля, че ми ги откраднаха.
Майката: Да, бе. Обзалагам се, че си купила малко от онзи боклук.
Даниела: Това е абсурдно.
Майката: Ще те обадя на полицията, ако те хвана. Нищо, че съм ти майка.
Даниела: Ти си луда.
Майката: Да, може и така да е, но определено не желая наркомани в моя дом.


Бащата:  Чух, че се пуши хашиш в твоето училище. И ти ли правиш това?
Георги:  Не, почти никога. Понякога в петък. След училище.
Бащата:  Внимателен ли си?
Георги:  Какво имаш предвид?
Бащата:  Знаеш, че можеш да си навлечеш проблеми с това. 
Георги:   Като например?
Бащата:   Ами, например това, което аз трябва да направя, ако те изключат от училище.
Георги:   А, аз мислех, че говориш за самото вещество.
Бащата:  Е, да, аз съм сигурен, че няма да те убие. Но ми се струва, че е по-добре да имаш ясна глава... Разбира се, хората трябва сами да решат.
Георги:  Все едно ти пък винаги имаш ясна глава след като изпиеш една бира.
Бащата:  Точно това имам превдид. Не съм винаги много доволен от това.
Георги:  Но можеш ли наистина да се надрусаш?
Бащата:   От бира или от хашиш?
Георги:  От хашиш.
Бащата:   Явно не, но ми  се струва, че има по-приятни неща, за които да си харчиш джобните. Бил ли си на кино в скоро време или започнал ли си да спестяваш за скутер?

Facebook
Google Plus
Twitter