Къде да потърсим помощ

Превенция, консултация и информация

Информационно-консултативен център „Посланици на надеждата”

Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност”
Контакти:
София, ул. "Екзарх Йосиф" 1, ет. 2
Тел.: 02/971 99 20; 0884/389 930
e-mail: info@solidarnost-bg.org
www.solidarnost-bg.org


Дейности:

 • Даване на информация за психоактивните вещества и зависимостта
 • Разпространение на информационни материали
 • Насочване към детоксификация
 • Консултиране на зависими и техните семейства и близки
 • Ориентиране към рехабилитационни програми
 • Запознаване с програма „Солидарност”
 • Организиране на семинари за родители на зависими хора

 

Работно време:
Всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. с предварителна заявка по телефона.

Център за информация, консултация и насочване към лечебни програми
Национален център по наркомании – София

Контакти:
София
Ул. “Пиротска” № 117
Тел. 02/ 832 61 36/ в.31, 0884 222 553
e-mail: r.center.ncn@gmail.com
http://ncn-bg.org/ 

Дейности

 • Мотивиране на зависимите лица за включване в лечебна програма
 • Оценка на тежестта на зависимост
 • Насочване на лицата, търсещи помощ към програми, съответни на индивидуалните им нужди
  - тестуване за кръвно-преносими инфекции (ХИВ, СПИН, хепатити „В” и „С”, сифилис)
  - програми за детоксификация и вътре-болнични грижи
  - програми за субституиращо и поддържащо лечение
  - дневни центрове
  - терапевтични общности
  - програми за социална рехабилитация и реинтеграция
 • Консултиране на родители и близки на хора със зависимост или проблемна употреба

  Работно време:
  • Понеделник до Петък от 14:00 часа до 17:00 часа
  • Центърът ще приема заявки за консултации само с предварително записан час на телефон: 0884 222 553.

 

Превантивно информационен център по проблемите на наркоманиите (ПИЦ) - гр.София
 
Контакти
1504 София,
бул. “Васил Левски” №126
тел.: 02/ 944 64 97
факс: 02/ 943 39 80
е-mail info@sofiamca.org
www.sofiamca.org

Дейности

 • Общинска специализирана здравна служба, която работи по проблемите на наркоманиите и е член на Съвета по наркотични вещества към Столична община
 • Консултиране, социално подпомагане
 • Превенция на рисково поведение в училищна среда
 • Консултиране на родители и близки на хора с проблемна употреба и/или зависимост
 • Превенция на рецидив – психологическо консултиране след прекратяване на употребата и преодоляване на абстинентна симптоматика

 

Работно време
 
Всеки делничен ден от 08.00 до 18.00 ч.
Консултиране се извършва след предварителна заявка или лично на адреса на Центъра. Заявка за лечение се прави на място.

СДРУЖЕНИЕ "ДОЗА ОБИЧ" Консултативно-информационен център за употребяващи наркотици и техните близки

Контакти:
Бургас, ул. "Цар Асен" № 81, ет.2
Телефон и факс: (056) 82 75 47
E-mail: doseoflove@bitex.com; info@doseoflove.org
Уебсайт: http://doseoflove.org/bg

Дейности:
•    Скрининг и оценка на проблема с психоактивни вещества, алкохол или хазарт.
•    Мотивиране за промяна.
•    Социални и психологични консултации.
•    Информация и насочване към програми за лечение.
•    Консултиране на семейства и близки.
•    Информация относно естеството на зависимостта, етапите и възможностите на лечение, и рехабилитация в страната.
•    Проследяване на насочването и клиента.

Консултативен кабинет на Сдружение "Лига на умерените" - гр. Велико Търново

Контакти:
гр. Велико Търново
ул. "Васил Левски" № 9, ет.2, срещу Музикално драматичен театър „Константин Кисимов“
тел.: 0888 000 848

Кабинетът улеснява достъпа до здравна помощ на хората с рискова консумация на алкохол и техните близки, като осигурява безплатни консултации в извънболнична среда със специалисти по психиатрия.

Работно време:
Всеки вторник, сряда и четвъртък от 14:00 до 19:00 ч. с предварително записване на часове на тел. 0888 000 848 (линията ще бъде отворена всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч.)

Списък с центрове за превенция и информация

Подвижни кабинети за работа с употребяващи (аутрич)

 Каритас – СОФИЯ
Подвижен кабинет за работа с хора зависими от ПАВ


Контакти:
Адрес: София 1309, бул. Александър Стамболийски 190, бл. 55, вх. В
Тел.  02/920 08 25, Email: drugs.free.sofia@caritas-bg.org
http://www.caritas-bg.org
Лице за контакт: Димитрина Маркова - 0884924031
 
Дейности:

        * Анонимно изследване за кръвно и полово предавани инфекции / хепатит В и С, ХИВ и сифилис /;
        * Ваксиниране за хепатит В;
        * Предоставяне на лекарства, топла напитка и закуска;
        * Консултации с екипа за начините и местата, където могат да се лекуват зависимости;
        * Консултации по други здравни проблеми, възникнали вследствие употребата на наркотици;
        * Предоставяне на безплатни медицински услуги: кардиолог, вътрешни болести, уши – нос - гърло, акушер - гинеколог, хирург, гастроентеролог, педиатър, очен лекар;
        * Консултации на родители и приятели, свързани с проблема зависимости ;
        * Съдействие при издаване на документи за самоличност;

    Фондация П.У.Л.С. - Перник

    Позитивни Умения на Личността в Социума


    Контакти:
    2300 гр. Перник
    ул.: ул."Средец"2
    тел./факс: 076/ 60 10 10; 076/ 60 33 60
    Лице за контакти: Кристина Сергиева– координатор на проект за „Превенция и рехабилитация на хора, употребяващи наркотици на територията на гр. Перник и региона”
    e-mail: pulse.aids@gmail.com;pulse.women@gmail.com

   http://www.pulsefoundation.org/

    Дейности:
    •    Превенция на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващите, които не са на лечение
    •    Дроп – ин център
    •    „Аутрич” програма за раздаване на игли и спринцовки


     БЧК - България

    Контакти:
    гр. Кюстендил
    тел./ факс: 02/ 81 64 783
    Лице за контакт: Деница Бъромова
http://www.redcross.bg/contacts/contact2.html

    Дейности:
    •    Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващи наркотици
    •    „Аутрич” програма за обмен на игли и спринцовки
    •    Консултации и обучение за намаляване на вредите от употребата на наркотици
    •    Насочване и взимане на кръв за изследване на ХИВ, хепатит В и С, Сифилис и др.
    
     Фондация „Панацея” – Пловдив

    Контакти:
    гр. Пловдив
    ул. „Златю бояджиев"27

    тел./факс: 032/ 62 63 79, 032/ 96 96 119, 032/ 931 48 37
    e-mail: panacea@plov.omega.bg

    Дейности:
    •    Превенция на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващи и групи с високо рисково поведение
    •    Работа с трудно достъпни групи сред общността на употребяващите наркотици и проституиращи млади хора
    •    „Аутрич” програма за обмен на игли и спринцовки


СДРУЖЕНИЕ "ДОЗА ОБИЧ" Дроп-ин център за употребяващи наркотични вещества и аутрич програма

Контакти:
Бургас, ул. "Цар Асен" № 81, ет.2
Телефон и факс: (056) 82 75 47
E-mail: doseoflove@bitex.com; info@doseoflove.org
Уебсайт: http://doseoflove.org/bg

Дейности:
- Предоставяне на консумативи за безопасно инжектиране и прием на наркотици.
- Предоставяне на консумативи за безопасен секс.
- Провеждане на анонимни кръвни тестувания за ХИВ/СПИН, Хепатит Б, Хепатит С, Сифилис, чернодробни ензими и други.
- Скриниг и изследвания за туберкулоза.
- Предоставяне на освежителни напитки.
- Консултиране със здравна насоченост.
- Консултиране със социална и психологическа насоченост.
- Водене на случай.
- Насочване към структури за лечение, проследяване и подпомагане на лечението.
- Обучения за наемане на сътрудници от целевата група.

    Фондация „За по – добро психично здраве” – Варна

    Контакти:
    9002 Варна
    ул. „Царевец”, бл. 9 В 304 221
    тел. 0885/ 01 37 13
    e-mail: bm_health@yahoo.com
    Тони Милева – председател на УС
http://www.bmh-bg.org/

    Дейности:
    •    Намаляване на щетите от употребата на психоактивни вещества
    •    Превенция на ХИВ/СПИН при употребяващи
    •    Помощ и подкрепа на деца в семейства на наркомани
    •    „Аутрич” програма

Фондация „Инициатива за здраве” – София

Контакти:
1680 гр. София
ул. Тодор Каблешков 52
тел.: 0896 81 07 22
Аутрич екип: 0894 35 50 28
факс: 02/ 955 04 72
лице за контакти: Еленa Янкова
e-mail: sofianep@online.bg
www.initiativeforhealth.org

Дейности:

 • Превенция на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващи наркотици, които не са на лечение
 • Програми за превенция на ХИВ/СПИН сред групи със специфични нужди
 • Дроп – ин център
 • Обучение на професионалисти и доброволци в превенция на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващи наркотици
 • Издаване и разпространение на информацонни материали за употребяващи и професионалисти
  Основните дейности на „Инициатива за здраве” целят намаляване на здравните и социалните щети от употребата на наркотици

 

Сдружение „Адаптация”

Контакти:
Адрес: 2700 Благоевград
ул. „Арсений Костенцев” 7, ет.1, офис 23
тел./факс: 073 83 23 70
e-mail: adaptation_bld@yahoo.com
web site: www.adaptation-bld.com

Дейности:

 • Поддържане на Ниско-прагов център за употребяващи наркотици;
 • Работа на терен с цел превенция на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващите, които не са на лечение
 • Ежедневен обмен на стерилни игли, спринцовки и други принадлежности за инжектиране, предоставяне на презервативи и други контрацептивни материали;
 • Раздаване на информационни материали за поемания здравен риск;
 • Насочване за лечение към съществуващите специализирани лечебни програми;
 • Пред- и след-тестово консултиране и изследване за ХИВ, Хепатити В и С и Сифилис, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение;
 • Провеждане на АнтиСПИН Кампании с цел обхващане и повишаване на информираността на прицелната група за поеманият здравен риск;
 • Проучване сред целевата група за установяване на данни за риска от туберкулоза/провеждане на интервю и попълване на анкета за скрининг за риска/;
 • Мотивиране за изследване на съмнителни за туберкулоза лица от прицелната група;
 • Насочване към лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза;
 • Съдействие на лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, за издирване на болни, напуснали стационара и мотивиране за завършване на лечението.

Болници и детоксификация

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ

Контакти:
1303 София
ул. “Пиротска” № 117
тел.: 02/ 93161 09 (регистратура)
        02/ 931 81 14 – Клинична лаборатория за изследване на зависими – Хепатит С и ХИВ
        02/ 931 6109 (вътр. 104); факс 02/ 832 783 – Метадонова поддържаща програма

Дейности:

 • Амбулаторно лечение на зависими от наркотици         
 • Амбулаторно лечение на зависими от алкохолизъм          
 • Амбулаторно лечение за преодоляване на никотинова зависимост         
 • Амбулаторно лечение за преодоляване на хазартна зависимост    
 • Лечение с прилагане на хипноза  
 • Консултации с психолог и психиатър          
 • Метадонова поддържаща програма          
 • Дневен център

 

Работно време:
понеделник – петък: 07.30 - 13.00 ч.
събота и неделя: 10.00 - 12.00 ч.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ - стационарен блок СУХОДОЛ

Контакти:
Телефон: 920 2066; 920 2068 факс: 822 3263
Интернет страница: www.dpblna.org

Дейности:

 • Лечение на алкохолни и наркоманни проблеми;
 • Лечение на болни с психични разстройства , породени от алкохолизъм и наркомании;
 • Стационарна противоабстинентна (детоксова) програма;
 • Стационарна рехабилитационна програма.

 

СБАЛНП "СВ.НАУМ" 

Контакти:

София 1113, ул. “Любен Русев” № 1
тел. 02/ 970 22 56
02/970 22 53 - психиатрия
За контакти:
Д-р Николов
http://www.svnaum.com/ 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

КЛИНИКА “Психиатрия”, ОТДЕЛЕНИЕ “ЗАВИСИМОСТИ”

Контакти:
Адрес: София, ул. "Св. Георги Софийски" № 3
Телефон: 02/922 51 16

Дейности: 10 легла – детоксикация

Работно време: Всеки делничен ден от 8.00 до 13.00 часа


КЛИНИКА ПО ТОКСИКОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ

Контакти:
Адрес: София, ул. "Св. Георги Софийски" № 3
Телефон:02/922 50 51

Дейности:

Прием и лечение на остри и хронични интоксикации
Детоксикация на болни с наркотична и алкохолна зависимости

УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Клиника по психиатрия

Контакти:
гр. София, ул. "Св. Георги Софийски" 1
тел.: 02/ 9230 520 - Амбулаторен приемен кабинет - планиране и хоспитализация
http://alexandrovska.com

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "Проф. Никола Шипковенски" ЕООД - София-град

Контакти:

Адрес: София, ул. "Екз. Йосиф" 59
Телефон: 981-60-61
02/981 00 06 - спешно отделение
e-mail: cpz_ns@abv.bg
Управител: д-р Гълъбина Тарашоева

"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-София област" ЕООД

Контакти:
гр. София
бул. "Сливница" 309
телефон: 02/831 90 59
Управител: д-р Емил Грашнов

ЦЕНТЪР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА "Василия" - "МБАЛ Токуда Болница"

Контакти:
Адрес: гр. София, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б, ДКЦ „Токуда”, ет. 3
Телефон: 02/403 4000 (Централа)
Лице за контакт: Д-р Светлана Бояджиева
E-mail: info@tokudabolnica.bg
http://www.tokudabolnica.bg/bg/eating-disorders-treatment-center

Дейности:

 • Комплексна диагностика и лечение на анорексия, булимия и други заболявания от спектъра на хранителните разстройства
 • При необходимост от болничен престой пациентите се хоспитализират в Токуда Болница


Към Центъра работи мултидисциплинарен екип от психолози, психиатри, гастроентеролози, ендокринолози и други специалисти.

За провеждане на първа консултация е необходимо предварително записване на час.

Списък на болниците в страната

Поддържащи и субституиращи програми

Списък на поддържащи и субституиращи програми

Дневни центрове

 Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност”

Контакти:
София
ул. "Екзарх Йосиф" 1, ет. 2
тел.: 02/ 971 99 20, 0884/ 38 99 30
e-mail: info@solidarnost-bg.org
www.solidarnost-bg.org

Дейност:

 • Информиране и психо-социално консултиране
 • Дневна рехабилитационна програма
 • Групова терапевтична работа
 • Индивидуално консултиране
 • Фамилно консултиране
 • Работа в ателиета (Спорт, Градина, Кухня, Хигиена, Креативност, Социални умения)
 • Служба за работа с родители и близки
 • Вечерна програма за ресоциализация

Условия за прием:

 • Навършени 18 години
 • Диагностицирана зависимост от психо-активни вещества
 • Липса на съпътстващо психиатрично заболяване
 • Успешна детоксификация
 • Подписана декларация за участие в програмата „Солидарност”

Работно време:
Всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 часа
Индивидуална работа по заявка след 17.00 часа
Събота – по заявка

Повече за програма Солидарност можете да намерите в статията "Програма Солидарност" в секция Публикации 

Дневен консултативен център за деца, юноши и родители
към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София

Дейностите на Центъра са насочени основнo към:

- младите хора – с цел промоция на здравословен начин на живот, изграждане на позитивни нагласи чрез креативни дейности, помощ за идентифициране и справяне с проблемно поведение, свързано със злоупотреба с психоактивни вещества;

- родителите – с цел създаване и поддържане на терапевтичен съюз с тях и подкрепа, улесняваща позитивния им принос към резултатите от лечението;

- работа с деца и юноши, която включва: индивидуално консултиране, групова работа,
креативно ателие, културни и спортни дейности за свободното време, работа с родители,индивидуално и семейно консултиране, групова работа, образователно-информационни семинари.

Към Дневния консултативен  център се разработва и услуга за работа на терен и ранни интервенции сред млади хора директно в общността.
 
Работно време: всеки делничен ден от 08:00ч. до 18:00 ч.
Предоставяните услуги са безплатни.
Адрес:
София 1504,
бул. “Сливница“№ 212;
тел: 02/931-12-02; 0876597121 ( цената е според Вашия тарифен план )
e-mail: info@sofiamca.org ;
teenage_centre@sofiamca.org
http://www.sofiamca.org/

Програма „Дневен център” към ДПБЛНА

Контакти:
гр. София
ул.Пиротска 117
тел.: 02/ 931 61 09; 02/832 51 67; 02/ 822 92 99
лице за контакти: Люба Толева
e-mail: dneven_stacionar@abv.bg
www.dpblna.org

Дейности:

 • Индивидуално консултиране
 • Семейно консултиране
 • Включване на клиенти в занимателни мероприятия
 • Дългосрочна програма за ресоциализация
 • Фамилни консултации


Условия за прием:

 • Установена зависимост към хероин
 • Навършени 18 години
 • Успешна детоксификация
 • Подкрепяща семейна среда
 • Успешни предходни нива на лечение

 Дневен център, Защитено жилище и Обществен информационен център - Русе

Контакти:
0878 435 491;
ул.'Тутракан"20, Психиатричен диспансер,
Лице за контакт:
  Ваня Динева- псхихолог и управител

Дейности:

 • Индивидуално, групово и семейно консултиране
 • Дейности (готварство, хигиена, битов труд, цветарство, занимателна трудотерапия и др.)
 • Фокус върху активното участие на зависимите в процеса на поемане на контрол върху различни области от техния живот

Терапевтични общности

Терапевтична общност „Феникс”

Контакти:
с. Бракьовци, община Годеч, Софийска област
Тел. 071 92 209
Email: phoenix_house@abv.bg
Лице за контакт: д-р Петър Василев – Директор програма
Тел.: 0887/ 56 30 28; 0898/ 20 91 75
Лице за контакт: Веселка Въткова – Административен
Тел.: 0887 563 028
Тел.: 02/ 962 35 84 (Административен офис)
http://phoenixhouse.adportal.bg/

Дейности:

 • Лечение и рехабилитация на зависими от психоактивни вещества
 • Групова терапевтична работа
 • Превенция на рецидив
 • Ресоциализация
 • Една от дейностите, които осъществяваТерапевтична общност "Феникс"  е  проект  BG0012 „Реконструкция и рехабилитация на терапевтична общност „Феникс”, в с. Бракьовци, община Годеч.  Партньор на Терапевтична общност “Феникс” България е Терапевтична общност „Феникс” Хага, Норвегия. Организацията има водещ опит в областта на метода на лечение в терапевтична общност.   В рамките на проекта се предвижда партньорите да обменят знания за развитието на модела и перспективата за неговата устойчивост в условията на икономическа криза и като алтернатива на метадоновите програми. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на  Исландия, Норвегия и Лихтенщайн чрез Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство. Основните му цели са:
  - подобряване на условията за социална интеграция на младежи от уязвими социални групи, в частност млади хора, зависими от наркотици;
  - установяване на ефективна рехабилитационна програма и модел за лечение на наркозависими, акцентирайки върху развитието на уменията за социална интеграция;
  - подобряване на условията на живот на резидентите в терапевтичната общност чрез осъществяването на основен ремонт на сградата и двора на ТО "Феникс"'
  - мониторинг и оценка на ефективността на метода на лечение

  Условия за прием:

 • Диагностицирана зависимост от психоактивни вещества
 • Приемат се мъже и жени
 • Приемат се и клиенти с двойна диагноза
 • Не се приемат младежи с антисоциално личностово разстройство

 

Терапевтична общност „Октава”

Контакти:
Адрес: гр. София 1202, ул. "Георг Вашингтон" 42
Тел. 0889 133 486
Лице за контакт: Евгения Попова
E-mail: oktavabg@mail.bg
http://www.oktavabg.com/

„Октава” е център за рехабилитация на зависимости от наркотици, алкохол, хазарт и интернет. Работата в него включва целодневни групи, индивидуални консултации, спорт и трудова дейност. Използват се методи като позитивна психотерапия, когнитивно-поведенческа терапия, арт групи, психоанализа.

Терапевтичната програма е разпределена на три етапа:
1.    Защитено жилище – 9 месеца
2.    Дневен център – 4-5 месеца (от 9 до 15 ч. всеки делничен ден)
3.    Реинтеграция (вечерни групи) – 2-3 пъти седмично

В програмата са включени групи за работа с родителите и близките на зависимите. В тях могат да участват и хора, които нямат близък, участващ в програмата.
 
Дейности:

•    Защитено жилище за рехабилитация на зависимости от психоактивни вещества, хазарт, интернет
•    Групова терапевтична работа
•    Индивидуални консултации
•    Дневен център
•    Реинтеграция (вечерни групи за работещи)
•    Работа с родителите и близките на зависимите
•    Медицинско, професионално и юридическо обслужване

Условия за прием:

•    Навършени 18 години
•    Успешна детоксификация
•    Оценъчно интервю
•    Доброволно участие в програмата

БИЛАНИ - Терапевтична общност за психо-социална рехабилитация и ресоциализация на лица с психоактивни, алкохолни, хазартни и интернет зависимости

Контакти:
Адрес: София област, гр.Банкя, община Клисура, ул. Панорама № 9
Телефон/Факс: 0893 685 999 и 0897 235 854
Лице за контакт: Волен Пасков / Даниела Спасова
Електронна поща: bilani@abv.bg
Интернет сайт: http://bilani.bg/

Описание на програмата:

Програмата в ТО „БИЛАНИ” е пилотна за България и съчетава модела на Терапевтичните общества и защитен Дом като вид социална дейност. Базирана на drug-free модела и подчинена на recovery-философията. Програмата е дългосрочна и оперира 24-часа, 7 дни в седмицата в продължение на 9 месеца. Къщата има капацитет да поеме 27 човека едноверменно.

Дейности:

 • Осъществяване на социално-рехабилитационни програми и проекти за поведенческа модификация, участие в културни и публични мероприятия, създаване на социални контакти за подпомагане ресоциализацията на реабилитираните лица.
 • Опазване на общественото здраве чрез ограничаване и отказване на употреба и злоупотреба с психо-активни вещества, промоция на здравословен начин на живот, повишаване информираността на родители, учители, граждани и общественост по проблемите на употребата на наркотични вещества. Инвестиране във вътрешните ресурси на индивида и групите - знания, нагласи, умения и други, чрез които да се противопоставят на бъдещи възможни рискове, ангажиране на различни институции, имащи пряко отношение към проблема: Общинската изпълнителна и законодателна власт, училища, здравеопазване, полиция, социални служби, обществени организации и др.
 • Промяната на общественото мнение като част от целите на проекта и обществото като непряк участник може да подкрепи ефективността на една рационална политика по този въпрос.
 • Постигане на позитивна промяна в обществените нагласи и възприемане на проблема наркомании като хронично рецидивиращо заболяване; промяна на личностовата ценностна система на зависимия, с цел осъзнаване обществената значимост на отделната личност.


Условия за прием:

 • Мъже, навършили 18 години
 • Преминал детоксификация/в процес на детоксификация под лекарски контрол
 • Диагностицирана зависимост
 • Оценка на здравословното състояние от лекар
 • Подписване на договор и информирано съгласие за участие в програмата
 • Консултация с психиатър за липса/установяване на двойна диагноза


Терапевтична общност „Ново начало”

Контакти:
София 1330, ул. „Атанас Кирчев” 24
Терапевтичната общност се намира в гр. Банкя
Тел.: 0876/72 74 67
Email: novonachalo@novonachalo.net
Уебсайт: http://novonachalo.net/

Терапевтична Общност “Ново начало” е програма за рехабилитация на зависимости и част от дейностите на фондация “Общност Ново начало”, член на европейската федерация на терапевтичните общности (EFTC). Проектът “Ново начало” е пионер в областта на психо-социалната рехабилитация в България и съществува от 2005 г. Структурата и дейностите на общността са проектирани да водят зависимите личности към пълната промяна на тяхното поведение и предходен начин на живот.

Терапевтичната програма се състои от четири етапа:

1. Подготвителна програма

2. Терапевтична общност – 8 месеца

3. Център за ресоциализация – 5 месеца

4. Проследяваща фаза

Дейности:
В Общност Ново начало се прилага така нареченият подход на промяна на ”Цялостната личност”. Терапията включва индивидуални и групови сесии, и е ориентирана към прозрението, помагащо на резидента да види нови переспективи за себе си. Допълнителните дейности, като развлекателна терапия, спорт, фитнес, литература и др., допринасят за намаляване на стреса при процеса на промяна.

Семейната програма, която се провежда успоредно, се фокусира върху подпомагане на близките на зависимите и насърчаването на всички членове на семейството да взимат участие в процеса на възтановяване.

Чрез връзките с професионалисти извън центъра, екипът помага на резидентите да съставят план, който да включва как да живеят трезвени и да продължат с груповата и/или индивидуалната терапия.

Продължителният  контакт с  участниците на програмата включва проследяване и подкрепа за срок от поне две години след излизането им от програмата. Събраната по този начин информация допринася за текущите изследвания на ефективността на терапевтичните практики на общността.

Основите на програмата включват:

 • Лекции за възстановяването
 •  Групова терапия
 •  Индивидуална терапия
 • Специализирани групи (например по пол и т.н.)
 • Индивидуален план за лечение
 • Индивидуални задачи
 • Фитнес тренировки


Условия за прием:

 • Навършени 18 години
 • Приемат се мъже и жени
 • Декларация за доброволно участие в програмата
 • Липса на съпътстващо психиатрично заболяване
 • Успешна детоксификация

 
Терапевтичен рехабилитационен център „ЖИВА – насока в живота“

Контакти:
Адрес: гр. София 1504, ул. „Шипка“ № 15, ет. 2
Тел.: +359 2 423 55 98 (от 09.00 до 17.30 часа, от понеделник до петък)
Мобилен тел.: +359 877 677 834
Лице за контакт:
Александър Илиев
E-mail: info@jiva.bg
Уебсайт: http://www.jiva.bg/

Дневният център и Защитеното жилище на „ЖИВА“ се намират в една от най-тихите централни части на София.

Описание на програмата:

„ЖИВА – насока в живота“ е рехабилитационен център от резидентен тип за лечение на хора, които имат проблеми с употребата на алкохол, легални и нелегални наркотици, и медикаменти.
Програмата се основава на пълното въздържание, което означава, че не се използват никакви медикаменти в лечението.

Екипът от обучени терапевти и психолози провежда групова и индивидуална терапия.

Терапията протича от 9 до 17 часа от понеделник до петък. Съботите и неделите, както и вечерите, са отделени за други занимания и свободно време.

Програмата цели справяне със зависимостта и промяна на поведението чрез промяна на мислите и чувствата.

Предоставя се подкрепа на семейството в процеса на възстановяване. Тя цели преодоляване на възникналите проблеми в следствие на разрушените връзки в комуникацията между членовете на семейството. Заедно всички тези елементи дават здрава основа за дългосрочно възстановяване и щастлив живот.

Основни принципи са анонимност и конфиденциалност.

Терапевтичната програма се основава на модела Change & Grow като част от VillaRamadas Global Partners.
Моделът Change & Grow е съвкупност от принципи, които позволяват на човек да се развива. Той е насочен към всички онези, които търсят собствено развитие като начин за постигане на баланс между тялото, ума и духа, и пълноценен щастлив живот. Използвайки лесен за разбиране език и наблягайки върху позитивни мисли, чувства и поведение, Change & Grow е концепция, основаваща се на пет всеобхватни принципа – истина, любов, благодарност, приемане и отговорност.

Лиценз
Терапевтичен рехабилитационен център „ЖИВА – насока в живота“ ЕООД има лиценз от Министерство на труда и социалната политика за Дневен център № 1211-01/2013 и Защитено жилище № 1211-02/2013.

Дейности:

Терапевтичната програма включва:
-    Групова терапия                   
-    Превенция на рецидив
-    Индивидуална терапия               
-    Change @ Grow групи
-    Подкрепа за семейството и любимите хора       
-    Литература
-    Уъркшопи                       
-    Писмени работи

Терапевтичната програма включва:
-    Резидентна програма – минимум 28 седмици
-    Последващи грижи в процеса на ресоциализация – 12 седмици
Този период зависи от индивидуалния напредък в лечението на всеки клиент и може да бъде различен.
-    Поддържащ контакт и грижи след завършване на програмата – всяка първа седмица на месеца.

Условия за прием:

-    Навършени 18 години
-    Приемат се мъже и жени
-    Успешна детоксификация

Други програми

Терапевтична християнска програма “Бетел" 

Контакти:

Гр. София 1335, ж.к. „Люлин” 10, бл.137, Асоциация „Бетел България”
Тел./факс: 02/983 52 82; 02/824 01 53 – всеки работен ден от 9:30 до 17:30
E-mail:  betel.bulgaria@mail.bg ;  bulgaria@betel.org
Website: http://www.betelbulgaria.org
www.betel.org


Описание на програмата:

 “Бетел” е Международна Асоциация със седалище гр. Мадрид, Испания, за хуманитарна помощ  и подкрепа на лица, страдащи от всякакъв тип зависимост и решили да се освободят от нея; жени и деца, пострадали от насилие; бездомни и др. Към момента /2012 г./ има 278 центрове и защитени жилища в 25 държави по света.
 
Рехабилитационен център “Бетел” съществува от 2004 г. в България и предлага безвъзмездна дългосрочна програма за възстановяване в база за мъже. Съдейства се също така на желаещите мъже и жени да постъпят в център на „Бетел” извън България.

Дейности:

•    Трудотерапия: реставрация на мебели; градинарство; строително – ремонтни дейности
•    Духовна терапия и интерактивно обучение за подпомагането на личността да преодолява проблеми от различно естество
•    Професионално обучение: езикови курсове; професионална преквалификация и квалификация, декорация и др.
•     Работа с родители: всеки вторник от 18.00 в Превенционен център на СО и СДВР р-н Подуяне, кв. „Сухата река”, бл.18. По всяко друго време – в офиса след предварително уговорен час
•    Превенционни програми в училища и младежки центрове.
 
Условия за прием:

•    Нуждаещият се зависим да е достатъчно мотивиран и да желае да се освободи от зависимостта си
•    Психическото и здравословно състояние на зависимия да не застрашават  живота и здравето на останалите реабилитанти – при интервюто трябва да се декларират заболяванията. Носителите на ХИВ и Хепатит С  се включват в програмата

Процедура на прием:

•    Постъпването  в защитеното жилище става след проведено с кандидата интервю
•    Задължително трябва да се носи лична карта. Желателно е зависимият да има здравна книжка, епикризи, съдебна документация
•    Пребиваването в програмата е безплатно. Всички средства, придобити от стопанската дейност, извършена от реабилитантите в програмата,  се оползотворяват изцяло за нуждите на самите реабилитанти за подобряване качеството на услугите и средата на живот, консумативи и режийни

Анонимни Наркозависими - България

Група "Просто за днес"

Контакти:

София, ул."Княз Борис I" №146 (Католическа църква "Св.Йосиф", пасторален център, стая 2)
Тел: 0884857034
Website: http://www.na-bg.com/,
Email: nasofia@hotmail.com
skype: na_skype_meetings_bg
Сбирки: сряда и петък от 19.00 до 20.30 часа

Анонимни алкохолици - България

Група АА - гр. Бургас

Контакти:
ж.к. Славейков, бл.1А
Тел/Факс:  0895 722 711 , 0878 524 491
E-mail: aa_bs.vvv@abv.bg
Сбирки - вторник, петък и неделя 17 - 20 ч.

Група АА - гр. Бургас
Контакти: ул."Граф Игнатиев"7 (над жп гарата), ет.4, офиса срещу стълбището
Тел: 0894 641 987, 0897 638 270
Сбирки - всеки вторник и четвъртък от 18:00 до 19:30 ч.

Група "Има изход"
- София, ул.Пиротска 117, ет.1, зала 2 - Национален център по наркомании
тел. 0899 220 097, 0884 88 72 29
E-mail: imaizhod.aa.sofia@gmail.com
Skype: imaizhod.aa.sofia
Сбирките се провеждат всеки понеделник, сряда и петък от 19 ч.
Открита сбирка: първата сбирка в месеца

Група АА "Приятели" - София
Католическа църква, "Св.Йосиф", ул. Княз Борис I № 146, Пастораленцентър, приземен етаж, стая 2 (на ъгъла на ул.Княз Борис I и бул.Тодор Александров, до метростанция Сердика)
За контакти: 0878 612 454; 0887 467 243
e-mail: bgaa@abv.bg
имат сбирки вторник от 19:00 ч. и събота от 16 ч.
открити сбирки - всеки първи вторник от месеца

Група АА "12-те стъпки"- гр.Раднево

Контакти:
ДПБ "Д-р Кисьов", гр.Раднево, Шесто мъжко отделение
Сбирки- понеделник, сряда и петък от 18 до 19 ч., Събота и неделя от 10 до 11ч

Група АА"Трезвост" - гр. Варна

Контакти:
Адрес: ул. "Иван Рилски" №27.
Сбирки: вторник и четвъртък от 18:30 ч., неделя от 17:00 ч., Открита сбирка: всеки първи вторник на месеца.
Тел:  0890 940 335
е-mail: aa.varna.bg@gmail.com 
Skype: aa.varna.

Група АА - гр. Варна
Група "Надежда", контакти: бул."Княз Борис I" 80 (в сградата на католическата църква "Св.Михаил")
Тел: 0890 940 335
E_mail: aa.varna.bg@gmail.com,
Skype: aa.varna
Сбирки - всяка сряда и събота от 18:00ч.

Група АА Стара Загора

Група "Пробуждане"
Адрес: ул."Христо Ботев" № 4Б - Народно Читалище "Доктор Петър Иванов-1988"
Сбирки - всеки понеделник,вторник,четвъртък и петък от 19:00 ч. и неделя от 16:30
Тел. 0878 892 418
E-mail: aastarazagora@gmail.com

Група АА - гр. Стара Загора
Група "Нов Път"

Контакти:
Адрес: ул. "Цар Иван Шишман" 96, в сградата на Превантивно-информационен център по зависимости-Стара Загора
Телефон: 0877 027 071
E-mail: aanovpat@gmail.com
Skype: aanovpat
Сбирки: понеделник и петък от 18.30 до 20.00 часа

Група АА - гр. Русе
Контакти: гр. Русе, ул.Епископ Босилков № 7
Тел. 0897 95 21 34
E-mail:preslav100@abv.bg ,
http://aa-ruse.dir.bg

Сбирки- четвъртък и неделя от 19 ч.

Група АА - гр. Добрич
Контакти: гр.Добрич, ул."Цар Петър"2А (отляво на входа, в блока срещу книжарница "Артпринт")
Тел.: 0897 003 929
E_mail: aa.dobrich@gmail.com
Skype: aa.varna
Сбирки- Всеки понеделник и сряда от 18 ч.

Група АА - гр.Враца
Контакти: Градски психодиспансер, Административна част, ет.1
Тел: 0878 648 545 и 0886 202 354
E_mail: aa_vr@abv.bg
Сбирки - понеделник и сряда от 18 ч.

Група АА - гр. Пловдив

Контакти:
Адрес: ул."Арда" 9А (офиса на сдружението "Майки срещу дрогата", до 4РПУ)
Сбирките ще се провеждат всяка събота от 13.00 часа
Тел. за информация: 0878 892 418.
E-mail:aastarazagora@gmail.com

Група АА - гр. Шумен
Контакти:
Адрес: ул."Св.Климент Охридски" 2 (в сградата на Православен храм "Св.Три Светители").
Сбирки: всяка събота от 11.00 часа.
Тел: 0890 940 335
E-mail: aa.varna.bg@gmail.com 
Skype: aa.varna

Група АА - гр. Казанлък
Контакти:
Адрес: ул."П.К.Яворов" 13 (в двора на църквата "Свети Йосиф" зад РПУ-Казанлък)
Сбирки: всеки петък от от 19.00 часа
Тел: 0895 689 044

Група АА - с.Пшеничево,  обл.Ст.Загора
Група "Хубавото предстои"

Контакти:
Телефон: 0878803260;0885945389
Е-мail: p6eni4evo@abv.bg
Skype-p6eni4evo
Сбирки: всяка събота от 19.00ч.;
На сбирките можете да се включвате и онлайн

Група АА - гр. Габрово
Контакти:
Адрес: Зала "Възраждане", ет. 2, заден вход (откъм ул. "Съзаклятие")
Тел.: 0878 892 418
Сбирки: всяка събота от 13,00 ч.
 
Skype сбирки
Понеделник и събота от 21:00 ч. Skype: aa.varna
Петък от 20:30 ч. Skype: onlainsbirka_aa_

Виртуална група в Интернет:
http://health.groups.yahoo.com/group/nashatagrupa

Фондация "Само днес"
Форум - http://www.arka.bulboard.com/

Група Ал-анон

ВАРНА
Адрес: ул. "Княз Борис 1" No.80
Сбирки: всяка неделя от 17:30
За повече информация: al.anon.varna@abv.bg
тел: 0897 292 876
СОФИЯ
Адрес: ДК"Средец"- бивш "Лиляна Димитрова" / в близост до паметника Левски и СУ/ - стая 207
Сбирки: понеделник от 18:30; отворени сбирки- всеки първи понеделник от месеца
За повече информация: al_anon_sofiq@abv.bg
http://www.al-anon-bg.info/

* Skype сбирки:
Всяка сряда от 21:00
адрес: al.anon.bg

Анонимни хазартнозависими – София
Контакти:
гр. София, Католическа църква „Св. Йосиф”, ул. „Княз Борис І” № 146, Пасторален център, стая 2 (на ъгъла с бул. „Тодор Александров”, до метростанция „Сердика”)
Сбирки: всеки четвъртък от 19 до 20,30 ч.  

Терапевтична религиозна общност РЕТО

Контакти:
тел.: 02/ 996 41 48
02/980 21 43 от 09 до 19:00 ч.
E-mail: bulgaria@asociacionreto.org
http://retobulgaria.org/index.html
www.asociacionreto.org


Дейности:

 • Дезинтоксикация
 • Рехабилитация
                -   Занаятчийски кръжоци: фурниране и боядисване на автомобил, заваряване,    дърводелство, зидарство, механика на автомобил, тапицерия, поправка на мебели и електроуреди
                -  Организация на свободното време: спорт, школи по музика, театър и др.
                -  Срещи със семейството: тук основна роля има така нареченото "Училище за родители".
 • Интеграция в обществото


Условия за прием:

 • Престоят е напълно безплатен
 • Актуален лекарски доклад за здравословното състояние на клиента
 • Наличие на лична карта, здравна книжка, съдебна документация и др.
 • Центърът определя графика за посещения, обаждания, разполагане с пари и други
 • В случай на постъпване на семейна двойка, мъжът и жената трябва да се разделят временно докато се сметне за необходимо.

 

Център за лечение на зависимости гр.Габрово

Контакти:
гр.Габрово, ул. Омуртаг 1,
тел. 066/80 60 19
Лице за контакт:

Д-р Господинова

Програма за рехабилитация „РЕМАР България”
Контакти:
София, ул. „Цар Симеон” 109
Тел.: 02/417 43 73, 02/417 95 67
Лице за контакт: Нелсън Патрисио
e-mail: remarbulgaria@abv.bg
www.remar.org

РЕМАР е хуманитарна организация за борба срещу зависимости и помощ на социално слаби лица, създадена през 1982 г. в Испания. Понастоящем има центрове в 64 държави по света. В РЕМАР живеят и работят над 25 000 лица, произхождащи от застрашени социални слоеве и маргинални групи (зависими от наркотици и алкохол, затворници, изоставени деца, бездомни, самотни майки, депресирани и болни хора). В последните няколко години съществува специална програма за защита и грижа на лица, заболели от СПИН. 

През 2009 г. в София е открита първата къща за рехабилитация в България, където се приемат за лечение и момичета, и момчета. При желание зависимите могат да заминат за лечение в някой от центровете на РЕМАР в чужбина със съдействието на българския клон на организацията.

Участието в програмата на РЕМАР е безплатно. Процесът на рехабилитация се състои от четири фази:

1.    Контакт и селекция
2.    Детоксикация (без поддържаща терапия, допускат се медикаменти само при лекарско предписание)
3.    Рехабилитация (основни дейности: физически труд и етична работа)
4.    Ресоциализация и продължение

Програмата е доброволна и условията за прием са минимални – изискват се единствено лично желание за промяна и приемане на правилата и нормите на центъра.

Рехабилитационен център  «РЕНЕСАНС»

Контакти:
Адрес на програмата:
Варна 9001, р-н. Ален Мак, ул. Банала Чешма 602

Адрес за контакти:
Варна 9001,   р-н. Ален Мак, ул. Банала Чешма 602
Тел\факс:
+359 890 90 66 33
+359 890 92 43 81
Лице за контакт: Владимир Мазурик  +359 897 911 164
Електронна поща   9825703@mail.ru
Интернет сайт http://www.nc-renessans.com/

Описание на програмата:

Вид Резидентен рехабилитационен център за мъже и жени със  зависимост от психоактивни вещества, алкохол, хазарт, интернет. Терапевтична общност

•    Дейности:
1. Детоксификация, противоабстинентна програма
2. Реабилитация
3. Социална адаптация
4. Стационарно лечение на зависими от наркотици
5. Стационарно лечение на зависими от алкохол
6. Стационарно лечение за преодоляване на хазартна зависимост
7. Стационарно лечение за преодоляване на интернет зависимост
8. Стационарно лечение на клиенти с двойна диагноза
9. Консултиране на зависими и техните семейства и близки
10. Превенция на рецидив
11. Балнеология
12. Тестуване за кръвно-переносими инфеции (ХИВ, СПИН,  хепатит «В», «С», сифилис)
13. Диагностика на зависимост
14. Насочване към други центрове за лечение

Програма за психо-социална рехабилитация на зависими и техните семейства към Православен център „Св. Боян Енравота”, гр. Варна

Контакти:

Адрес за контакти: Варна, ул. „Места” 38 А, храм „Св. Цар Борис Михаил I”
Тел.: 0879 11 30 65
Лице за контакт: Стефан Христов – управител
Тел.: 0899 982 430
Лице за контакт: Милка Генчева – секретар-счетоводител
e-mail: pcdon@abv.bg
http://www.pcdon.org        

Описание на програмата:

Православен център за духовно обгрижване на наркозависими „Св. Боян Енравота” е създаден през 2004 г. и се намира в гр. Варна, квартал „Аспарухово”, в двора на храм „Св. Цар Борис”. В него работи екип от трима отговорници, счетоводител и домакин, катехизатор и свещеник. Духовното обгрижване се извършва от свещениците към храма.

Центърът разполага с едно спално помещение, с капацитет за приемането на петима зависими от психоактивни вещества. Постъпващите за обгрижване в центъра преминават програма, разработена и утвърдена от екип от свещеници към храма, както и от бивши наркозависими. Програмата е разработена на основата на православните християнски ценности, както и на принципите за лечение на наркозависими в общност.

Дейности:

Рехабилитационна програма (етап І):
 • Обучение по Катехизис
 • Индивидуално духовно обгрижване (лична изповед и беседа)
 • Активно участие в църковния и литургиен живот към храма
 • Трудова терапия
 • Спортна терапия
 • Арт терапия

Програма за ресоциализация (етап ІІ):
 • Защитено жилище
 • Продължаващо духовно обгрижване

Условия за прием:
 • Приемат се само мъже
 • Навършени 18 години
 • Успешно премината детоксификация
 • Желание за промяна на живота
 • Направени кръвни изследвания за ХИВ и чернодробни заболявания
 • Не се приемат лица с психични заболявания
Процедура на прием:
 • Попълване на картон на новопостъпилото лице
 • Преглед при психиатър-нарколог за становище дали лицето е подходящо за прием в програмата
 • Тест за наркотични вещества

 
„АГП СМП-Център за психично здраве-Варна” ЕООД


Контакти:

гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 100 (в двора на МБАЛ „Св. Анна”)
тел.: 052/600 986
Управител: д-р Цветелина Търпоманова
e-mail: cpz@abv.bg
 http://cpz-varna.com/

„Амбулатория-групова практика за специализирана медицинска помощ-Център за психично здраве-Варна” ЕООД е общинско лечебно заведение, в което се извършват консултативна, диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност на лица, зависими от наркотични вещества. Екипът се състои от лекари-психиатри, психолози, външни консултанти и медицински сестри.

Програми:

1. Първичен контакт, оценка и насочване (извършва се цялостна биопсихосоциална оценка на желаещите да се включат на лечение. В зависимост от заявката и оценката се предлагат подходящи терапевтични програми)
2. Субституиращо и поддържащо лечение с метадон (дългосрочна, високопрагова програма, 150 места)
3. Рехабилитационна програма с арт- и драма-студио за пациенти на лечение с метадон
4. Програма за родители и близки на пациенти на лечение с метадон
5. Индивидуални и фамилни консултации на лица с всички видове зависимости

Работно време:

Понеделник - петък: от 7:00 ч. до 16:00 ч.
Събота и неделя: от 7:00 ч. до 12:30 ч.

Организации на родители

Сдружение „Майки срещу дрогата”

Контакти:

Пловдив, ул. „Арда” 9 А
Телефон: 0888 46 16 54 
E-mail: maikiplovdiv@abv.bg
http://www.antidrugbg.com/
Лице за контакт:

Веселина Божилова

Дейности:

 • Сбирки всеки четвъртък от 18 часа; всяка сряда от 15 до 20 часа – индивидуални срещи
 • Адрес на сбирките:Пловдив, ул."Авксенти Велешки" 20, зала 6 на Младежки дом Спектър


Клон "Майки срещу дрогата" - гр.Габрово

Контакти:
гр.Габрово, тел.0878997005
Лице за контакт:

Габриела Йосифова

Клон  "Майки срещу дрогата " - гр. София

Контакти:

Гр.София, Студентски град, ул."Братя Чакрин" 12Б, офис 4
тел.0887/398 180
Лице за контакт:

Татяна Кючукова
Дейности:

Сбирки всеки петък от 18 часа

Клон "Майки срещу дрогата"- гр. Балчик

Контакти: Таня Йорданова
тел. 0885044574

Клон "Майки срещу дрогата"- гр. Ямбол

Контакти: Радостина Гашева
046/620448

Клон „Майки срещу дрогата”-гр. Монтана

Контакти: Д-р Лора Господинова
0887559651

Клон „Майки срещу дрогата”-гр. Свиленград

Контакти: Красимира
0876 334 419
0878 333 543

Клон „Майки срещу дрогата”-гр. Стара Загора

Контакти: Яна Христова
0884 859 231
0895 678 549

Клон „Майки срещу дрогата”-гр. Казанлък

Контакти: Боряна Стефанова
0899 744 190  

СДРУЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИ "ЗАЕДНО СРЕЩУ ДРОГАТА"

Контакти:
Видин
тел. 0899 00 32 39
Лице за контакти: Ирена Дамянова
д-р Николай Николов (психиатър) - тел. 60 76 77


"УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ" ГР. ГАБРОВО

Контакти:
гр.Габрово, ул. Омуртаг 1,
тел. 066/80 60 19
Лице за контакт:

Д-р Господинова

 СДРУЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИ “БЪДЕЩЕ БЕЗ ДРОГА”

Контакти:
Варна, ул.""Д-р Басанович" 118
Лицe за контакти: Стоян Ненов - 0898 61 42 28,
Всеки вторник - от 18:00ч.-група за родители

Дейности:

 • Рехабилитационна програма за лица зависими към хероин.
 • Посредничество за приемане на лечение в асоциациите на терапевтични центрове "БЕТЕЛ" - Мадрид, Неапол и "РЕМАР" - Каталуня, Испания
Програми за работещи

Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност”

Група за взаимопомощ и подкрепа на хора, употребяващи метадон/субститол/бупренорфин

Контакти:
София, ул. „Екзарх Йосиф” 1, ет. 2
Тел.: 02/971 99 20, 02/873 43 86, 0884/389 930
Email: info@solidarnost-bg.org
http://www.solidarnost-bg.org

Дейности:

•    Групова работа
•    Изготвяне на индивидуален терапевтичен план
•    Индивидуално консултиране
•    Фамилно консултиране
•    Група за взаимопомощ на родители и близки на зависимите

Условия за прием:

•    Навършени 18 г.
•    Диагностицирана зависимост от психоактивни вещества
•    Употреба на метадон/субститол/бупренорфин (като поддържащо лечение в програма или прием по собствено усмотрение)

Участието в групата е безплатно!

Групите се провеждат всеки вторник и четвъртък от 18,00 до 19,30 ч. Записването може да стане по телефон, по email или с идване на място преди началото на групата.
 
Проект Пеперуда-София


Контакти: 

1000 София
ул. Граф Игнатиев № 7 - Б
Тел.: 0878 146 246 - Рада Наследникова-Райнова, 0878 729 668 - Ивайло Райнов
E-mail: rada.naslednikova@gmail.com; ivaylo.raynov@ppsbg.org
http://www.ppsbg.org/

Програма за хора с дезадаптивни поведенчески разстройства, създадена през 2005 г., за постигане на пълноценен и удовлетворителен за тях начин на живот, като се работи едновременно с човека, социалната среда и зависимостта. Осигурява работна заетост по национална програма "Отново независим" на Министерство на труда и социалната политика.

Срещите се организират чрез предварителна уговорка по телефона.

Дейности: 

 • Оценка на нуждите
 • Индивидуално и групово консултиране
 • Изготвяне на индивидуален план и дневен режим
 • Групови срещи
 • Консултации с психолог
 • Фамилни срещи - работа със семействата и поддържащата среда
 • Тестване на психоактивни вещества
 • Ресоциализация Специалисти
Д-р Десислава Иванова - специалист в областта на зависимостите и зависимото поведение

Контакти:
гр. Благоевград
тел.: 0887 204 886
email: desi_hvr@yahoo.com

Веселина Неделчева – психолог с дългогодишна практика в областта на зависимостите

Контакти:
гр. Бургас
тел.: 0888 44 34 91
email: vesnedel4eva@abv.bg

Д-р Ивайло Димитров - специалист по психиатрия, психотерапия и хомеопатична терапия
Осъществява терапия на зависимости - наркотични и ненаркотични (алкохол, наркотици, хазарт, хранителни разстройства)

Контакти:
гр. Бургас
ул. "Петко Каравелов" 19
тел.: 0888 934 729
email: doctor_ivo@abv.bg
Уебсайт: http://dr.ivaylodimitrov.com/

Пламена Николова – психолог
Работи с деца и младежи в риск.

Контакти:
гр. Варна
тел.: 0878 882 518
email: nikolova_plamena@abv.bg

Милчо Минчев – психолог, психотерапевт
Работи с млади хора по превенция на рисковото поведение и най-вече употребата на психоактивни вещества, вкл. алкохол и тютюнопушене, както и с лица, зависими от наркотици и алкохол.

Контакти:
гр. Велико Търново
тел.: 0898 888 128
Skype:  kuzmanplamenjones
Facebook:  Milcho Nikolaev

Нели Ангушева – психолог-консултант
Работи с употребяващи и злоупотребяващи с наркотици и алкохол.

Контакти:
гр. Гоце Делчев
тел.: 0899 15 33 07
email: neli75ka@abv.bg

Мария Казакова – психологично консултиране, работа с деца и техните семейства

Контакти:
гр. Нова Загора, ул. „Сан Стефано“ № 11,
тел.: 045762642
email: mariq_kazakova@abv.bg
Работно време: понеделник-петък, от 8,30 до 16,30 ч.

Стоичко Миличин – психолог
Работи със зависими от наркотици, алкохол и хазарт.

Контакти:
гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ 58
тел.: 0899 489 400
email: center@milichin.com
website: http://milichin.com/

Гергана Кехайова – клиничен психолог и психотерапевт с дългогодишна практика в областта на зависимостите

Контакти:
гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов“ 2, ет. 4, каб. 4
тел.: 0895 642 730, 0889 135 891
email: daligeri@abv.bg
website: http://www.gkehayova.info/

Д-р Валентина Майсторова - психиатър и психотерапевт

Контакти:
гр. Пловдив
тел.: 0888 52 80 44

Фани Владимирова – психолог
Работи със зависими от наркотици, алкохол и хазарт.

Контакти:
гр. Пловдив, ул. „Копривките”  2, ет. 3
тел.: 0895 587 300
email: fani_vl@abv.bg
website: http://fanivladimirova.alle.bg/

Услуги:
1.    Индивидуално консултиране.
2.    Консултиране на родители и близки.
3.    Насочване за мнение и лечение към психиатър.
4.    Консултиране на хора с увреден слух и техните семейства.
5.    Консултиране по скайп и имейл.

Даниела Стоянова – психолог, психотерапевт
Работи със зависими от наркотици, алкохол и хазарт.

Контакти:
гр. Силистра,  ул. „Д-р Анастас Янков“ 50
тел.: 0888 617 050
email: psy@psiholog-stoyanova.com
website: http://www.psiholog-stoyanova.com/

Д-р Анета Аничкина - специалист по хранителни разстройства

Контакти:
гр. София
ул.Уилям Гладстон № 17
тел: 02/980 41 62, GSM 0888 7349 61

Терапевтична практика „Кабинет № 6”

Контакти:
гр. София
бул. “Стефан Стамболов” № 57, ап. 6
тел.: 02/ 476 33 88;
0878 819 619 д-р Дорита Кръстева - психиатър
0888 719 505 Дорота Първулова – психолог
email: office.kabinet6@gmail.com
Уебсайт: http://kabinet6.com/

Услуги:
1. Консултативен разговор и оценка на състоянието
2. Съвместен с пациента избор на приоритетите
3. Индивидуална или групова психотерапия в зависимост от нуждите на пациента
4. Справяне с остри жизнени психологически кризи
5. Семейно консултиране
6. Психологическа терапия с различна продължителност
7. Контролни прегледи и подкрепящо консултиране
8. Медикаментозно лечение при необходимост
9. Издаване на медицински документи

Д-р Дорита Кръстева и Дорота Първулова имат дългогодишна практика в терапията на зависимости.

Прегледи и консултации се извършват само след предварително записан час.

Д-р Валя Георгиева – психиатър

Контакти:
гр. София
ж.к. „Лагера", ул. „Каварна" 9
тел.: 0888 673 843
e-mail: georgieva.md@abv.bg
website: http://www.dr-georgieva.eu/

Услуги:
1.    Първична консултация
2.    Проследяваща консултация
3.    Амбулаторна детоксикация
4.    Сесии по индивидуално консултиране и психотерапия
5.    Специализирана оценка
6.    Експертиза на работоспособността

Д-р Георгиева има дългогодишен опит в терапията на зависимости.

Прегледи и консултации се извършват само след предварително записан час.

Д-р Иван Добринов – психиатър
Осъществява консултации при проблеми с алкохол и наркотици

Контакти:
гр. Стара Загора
ул. „Отец Паисий” 60, ет. 2, офис 5 (до Телевизионния сервиз)
телефон за предварително записване: 0888 305 694
Работно време: вторник от 15 до 19 ч.
website: http://ivandobrinov.blogspot.com/

Д-р Иван Добринов от дълги години е завеждащ Отделение за зависимости в Държавна психиатрична болница „Д-р Г. Кисьов”-гр. Раднево.

Виолина Иванова Аита – психолог, психотерапевт

Контакти:
гр. Стара Загора
тел.: 0879863275
email: violinai@yahoo.it

Други организации

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ (НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ)

Телефон: 0700 18 250
Безплатни правни съвети по гражданскоправни, административни и наказателни въпроси.
Уебсайт: http://www.nbpp.government.bg/

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ (НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ)

Безплатни правни консултации на място:
Гр. Видин - ул. „Цар Александър ІІ” No 19, ет. 6, тел. 0877/088522,
Гр. Сливен – ул. „Великокняжевска” No 6, тел. 0877/622665

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА (ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО И ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС”)

Телефон: 116 111
Уебсайт: http://www.116111.bg/

ГОРЕЩА ЛИНИЯ ЗА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА – ОБЩИНА ТРИАДИЦА

Телефон: 02/958 50 00

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Телефони на доверието:
София - 02/81 64 892
Пловдив - 032/ 61 51
Ямбол - 046/662 904
Уебсайт: http://www.redcross.bg/activities/activities5/telefon.html

Гореща денонощна телефонна линия за пострадали от насилие жени, юноши и деца (Фондация „Асоциация Анимус”)

Тел.: 0800 18 676
Уебсайт: http://www.animusassociation.org/

Гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие (Фондация „Асоциация Анимус”)

Тел.: 02 981 76 86
Уебсайт: http://www.animusassociation.org/

Център за възстановяване, консултиране, психотерапия и психоанализа (Фондация „Асоциация Анимус”)

Телефон за записване на час: 02/983 52 05
Уебсайт: http://www.animusassociation.org/

Сдружение „Асоциация Имаго“ – психологично и юридическо консултиране и помощ на пострадали от домашно и сексуално насилие и на техните близки

Психологични и социални услуги:
Психологична консултация – деца
Психологична консултация – юноши
Психологична консултация (индивидуална) – възрастни
Психологична консултация на двойки (партньори/родители)
Психологично консултиране в група (групова работа)
Водене на случай (индивидуално консултиране по терапевтичен план от грижи)
Психотерапия (индивидуална)
Психотерапия (групова/маратон)
Семейно консултиране (родители и дете/юноша)
Юридическа консултация
Психиатрична консултация и оценка
Психологична диагностика

Контакти:
гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 101, ет. 1
тел. 0887 26 38 79 – Мая Михайлова, клиничен и консултативен психолог
тел. 0884 944 411 – Краси Попова, психолог и когнитивен консултант, клиничен социален работник
email: beznasilie@gmail.com
уебсайт: http://nasilie.eu/

Работно време: понеделник – събота от 14.00 до 20.00 часа

Гореща телефонна линия за изчезнали деца (Фондация „Център Надя”)

Телефон: 116 000
Уебсайт: http://centrenadja.org/index.html

Българска линия за онлайн безопасност (Асоциация „Родители”)

Телефон: 124 123
Уебсайт: http://www.blob.bg/index.php?id=1747

Национална кампания против тютюнопушенето "Аз не пуша!"

Телефон: 0700 10 323
Уебсайт: http://aznepusha.bg/

Национална пациентска организация

Гореща линия: 0700 10 515 (на цената на един градски разговор от цялата страна)
Email: office@npo.bg
Работно време на медицинските консултанти на НПО: 11:00-17:00 часа всеки делничен ден.
Уебсайт: http://www.npo.bg/

 


 


    

 


   


  


 

 

  

 
  

  


   

 

  

 
  

  


   


 


 

 


 


 


 


 
 


  

  


 


 

 
    

 


   


  


 

 

  

 
  

  


   

 

  

 
  

  


   

Facebook
Google Plus
Twitter