Къде да потърсим помощ

Превенция, консултация и информация

Информационно-консултативен център „Посланици на надеждата”

Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност”
Контакти:
София, ул. "Екзарх Йосиф" 1, ет. 2
Тел.: 02/971 99 20; 0884/389 930
e-mail: info@solidarnost-bg.org
www.solidarnost-bg.org

Дейности:
 • Даване на информация за психоактивните вещества и зависимостта
 • Разпространение на информационни материали
 • Насочване към детоксификация
 • Консултиране на зависими и техните семейства и близки
 • Ориентиране към рехабилитационни програми
 • Запознаване с програма „Солидарност”
 • Организиране на семинари за родители на зависими хора

 

Работно време:
Всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. с предварителна заявка по телефона. 

Превантивно информационен център по проблемите на наркоманиите (ПИЦ) - гр.София
 
Контакти
1504 София,
бул. “Васил Левски” №126
тел.: 02/ 944 64 97
факс: 02/ 943 39 80
е-mail info@sofiamca.org
www.sofiamca.org

Дейности

 • Общинска специализирана здравна служба, която работи по проблемите на наркоманиите и е член на Съвета по наркотични вещества към Столична община
 • Консултиране, социално подпомагане
 • Превенция на рисково поведение в училищна среда
 • Консултиране на родители и близки на хора с проблемна употреба и/или зависимост
 • Превенция на рецидив – психологическо консултиране след прекратяване на употребата и преодоляване на абстинентна симптоматика

 

Работно време
 
Всеки делничен ден от 08.00 до 18.00 ч.
Консултиране се извършва след предварителна заявка или лично на адреса на Центъра. Заявка за лечение се прави на място.

СДРУЖЕНИЕ "ДОЗА ОБИЧ" Консултативно-информационен център за употребяващи наркотици и техните близки

Контакти:
Бургас, ул. "Цар Асен" № 81, ет.2
Телефон и факс: (056) 82 75 47
E-mail: doseoflove@bitex.com; info@doseoflove.org
Уебсайт: http://doseoflove.org/bg

Дейности:
•    Скрининг и оценка на проблема с психоактивни вещества, алкохол или хазарт.
•    Мотивиране за промяна.
•    Социални и психологични консултации.
•    Информация и насочване към програми за лечение.
•    Консултиране на семейства и близки.
•    Информация относно естеството на зависимостта, етапите и възможностите на лечение, и рехабилитация в страната.
•    Проследяване на насочването и клиента.

Консултативен кабинет на Сдружение "Лига на умерените" - гр. Велико Търново

Контакти:
гр. Велико Търново
ул. "Васил Левски" №9, ет.2, срещу Музикално драматичен театър „Константин Кисимов“
тел.: 0888 000 848

Кабинетът улеснява достъпа до здравна помощ на хората с рискова консумация на алкохол и техните близки, като осигурява безплатни консултации в извънболнична среда със специалисти по психиатрия.

Работно време:
Всеки вторник, сряда и четвъртък от 14:00 до 19:00 ч. с предварително записване на часове на тел. 0888 000 848 (линията ще бъде отворена всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч.)


Списък с центрове за превенция и информация

Нископрагови програми за работа с употребяващи (аутрич)

Каритас – СОФИЯ
Подвижен кабинет за работа с хора зависими от ПАВ


Контакти:
Адрес: София 1309, бул. Александър Стамболийски 190, бл. 55, вх. В
Тел.  02/920 08 25, Email: drugs.free.sofia@caritas-bg.org
http://www.caritas-bg.org
Лице за контакт: Димитрина Маркова - 0884924031
 
Дейности:

        * Анонимно изследване за кръвно и полово предавани инфекции / хепатит В и С, ХИВ и сифилис /;
        * Ваксиниране за хепатит В;
        * Предоставяне на лекарства, топла напитка и закуска;
        * Консултации с екипа за начините и местата, където могат да се лекуват зависимости;
        * Консултации по други здравни проблеми, възникнали вследствие употребата на наркотици;
        * Предоставяне на безплатни медицински услуги: кардиолог, вътрешни болести, уши – нос - гърло, акушер - гинеколог, хирург, гастроентеролог, педиатър, очен лекар;
        * Консултации на родители и приятели, свързани с проблема зависимости ;
        * Съдействие при издаване на документи за самоличност;

Нископрагов център „Къща Посока”

Услугата се осъществява от Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“ (www.solidarnost-bg.org)

Контакти:
гр. София
бул. „Сливница“ 109
тел: 0883 389 930
email: posoka@solidarnost-bg.org

Работно време:

Вторник, сряда и петък от 11:00 до 15:00 ч.

Дейности:

Центърът работи с клиенти в активна фаза на употреба, които все още не са взели решение за включване в лечение.

•    Подслон от атмосферните условия в рамките на работното време на центъра
•    Освежителни напитки (чай, кафе)
•    Пералня и сушилня
•    Предоставяне на хигиенни материали и дезинфектанти
•    Консултация с психиатър по заявка на клиента
•    Правна консултация при нужда
•    Психологическо консултиране по заявка на клиента
•    Насочване към други структури за помощ

Услугите на центъра са безплатни.
 

Фондация П.У.Л.С. - Перник

    Позитивни Умения на Личността в Социума


    Контакти:
    2300 гр. Перник
    ул.: ул."Средец"2
    тел./факс: 076/ 60 10 10; 076/ 60 33 60
    Лице за контакти: Кристина Сергиева– координатор на проект за „Превенция и рехабилитация на хора, употребяващи наркотици на територията на гр. Перник и региона”
    e-mail: pulse.aids@gmail.com;pulse.women@gmail.com

   http://www.pulsefoundation.org/

    Дейности:
    •    Превенция на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващите, които не са на лечение
    •    Дроп – ин център
    •    „Аутрич” програма за раздаване на игли и спринцовки


     БЧК - България

    Контакти:
    гр. Кюстендил
    тел./ факс: 02/ 81 64 783
    Лице за контакт: Деница Бъромова
http://www.redcross.bg/contacts/contact2.html

    Дейности:
    •    Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващи наркотици
    •    „Аутрич” програма за обмен на игли и спринцовки
    •    Консултации и обучение за намаляване на вредите от употребата на наркотици
    •    Насочване и взимане на кръв за изследване на ХИВ, хепатит В и С, Сифилис и др.
    
     Фондация „Панацея” – Пловдив

    Контакти:
    гр. Пловдив
    ул. „Златю бояджиев"27

    тел./факс: 032/ 62 63 79, 032/ 96 96 119, 032/ 931 48 37
    e-mail: panacea@plov.omega.bg

    Дейности:
    •    Превенция на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващи и групи с високо рисково поведение
    •    Работа с трудно достъпни групи сред общността на употребяващите наркотици и проституиращи млади хора
    •    „Аутрич” програма за обмен на игли и спринцовки


СДРУЖЕНИЕ "ДОЗА ОБИЧ" Дроп-ин център за употребяващи наркотични вещества и аутрич програма

Контакти:
Бургас, ул. "Цар Асен" № 81, ет.2
Телефон и факс: (056) 82 75 47
E-mail: doseoflove@bitex.com; info@doseoflove.org
Уебсайт: http://doseoflove.org/bg

Дейности:
- Предоставяне на консумативи за безопасно инжектиране и прием на наркотици.
- Предоставяне на консумативи за безопасен секс.
- Провеждане на анонимни кръвни тестувания за ХИВ/СПИН, Хепатит Б, Хепатит С, Сифилис, чернодробни ензими и други.
- Скриниг и изследвания за туберкулоза.
- Предоставяне на освежителни напитки.
- Консултиране със здравна насоченост.
- Консултиране със социална и психологическа насоченост.
- Водене на случай.
- Насочване към структури за лечение, проследяване и подпомагане на лечението.
- Обучения за наемане на сътрудници от целевата група.

    Фондация „За по – добро психично здраве” – Варна

    Контакти:
    9002 Варна
    ул. „Царевец”, бл. 9 В 304 221
    тел. 0885/ 01 37 13
    e-mail: bm_health@yahoo.com
    Тони Милева – председател на УС
http://www.bmh-bg.org/

    Дейности:
    •    Намаляване на щетите от употребата на психоактивни вещества
    •    Превенция на ХИВ/СПИН при употребяващи
    •    Помощ и подкрепа на деца в семейства на наркомани
    •    „Аутрич” програма

Фондация „Инициатива за здраве” – София

Контакти:
1680 гр. София
ул. Тодор Каблешков 52
тел.: 0896 81 07 22
Аутрич екип: 0894 35 50 28
факс: 02/ 955 04 72
лице за контакти: Еленa Янкова
e-mail: sofianep@online.bg
www.initiativeforhealth.org

Дейности:

 • Превенция на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващи наркотици, които не са на лечение
 • Програми за превенция на ХИВ/СПИН сред групи със специфични нужди
 • Дроп – ин център
 • Обучение на професионалисти и доброволци в превенция на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващи наркотици
 • Издаване и разпространение на информацонни материали за употребяващи и професионалисти
  Основните дейности на „Инициатива за здраве” целят намаляване на здравните и социалните щети от употребата на наркотици

 

Сдружение „Адаптация”

Контакти:
Адрес: 2700 Благоевград
ул. „Арсений Костенцев” 7, ет.1, офис 23
тел./факс: 073 83 23 70
e-mail: adaptation_bld@yahoo.com
web site: www.adaptation-bld.com

Дейности:

 • Поддържане на Ниско-прагов център за употребяващи наркотици;
 • Работа на терен с цел превенция на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващите, които не са на лечение
 • Ежедневен обмен на стерилни игли, спринцовки и други принадлежности за инжектиране, предоставяне на презервативи и други контрацептивни материали;
 • Раздаване на информационни материали за поемания здравен риск;
 • Насочване за лечение към съществуващите специализирани лечебни програми;
 • Пред- и след-тестово консултиране и изследване за ХИВ, Хепатити В и С и Сифилис, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение;
 • Провеждане на АнтиСПИН Кампании с цел обхващане и повишаване на информираността на прицелната група за поеманият здравен риск;
 • Проучване сред целевата група за установяване на данни за риска от туберкулоза/провеждане на интервю и попълване на анкета за скрининг за риска/;
 • Мотивиране за изследване на съмнителни за туберкулоза лица от прицелната група;
 • Насочване към лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза;
 • Съдействие на лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, за издирване на болни, напуснали стационара и мотивиране за завършване на лечението.

Болници и детоксификация

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ

Контакти:
1303 София
ул. “Пиротска” № 117
тел.: 02/ 93161 09 (регистратура)
        02/ 931 81 14 – Клинична лаборатория за изследване на зависими – Хепатит С и ХИВ
        02/ 931 6109 (вътр. 104); факс 02/ 832 783 – Метадонова поддържаща програма

Дейности:

 • Амбулаторно лечение на зависими от наркотици         
 • Амбулаторно лечение на зависими от алкохолизъм          
 • Амбулаторно лечение за преодоляване на никотинова зависимост         
 • Амбулаторно лечение за преодоляване на хазартна зависимост    
 • Лечение с прилагане на хипноза  
 • Консултации с психолог и психиатър          
 • Метадонова поддържаща програма          
 • Дневен център

 

Работно време:
понеделник – петък: 07.30 - 13.00 ч.
събота и неделя: 10.00 - 12.00 ч.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ - стационарен блок СУХОДОЛ

Контакти:
Телефон: 02/920 20 66
Интернет страница: www.dpblna.org

Дейности:

 • Лечение на алкохолни и наркоманни проблеми;
 • Лечение на болни с психични разстройства , породени от алкохолизъм и наркомании;
 • Стационарна противоабстинентна (детоксова) програма;
 • Стационарна рехабилитационна програма.

 

СБАЛНП "СВ.НАУМ" 

Контакти:

София 1113, ул. “Любен Русев” № 1
тел. 02/ 970 22 56
02/970 22 53 - психиатрия
http://www.svnaum.com/ 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

КЛИНИКА “Психиатрия”, ОТДЕЛЕНИЕ “ЗАВИСИМОСТИ”

Контакти:
Адрес: София, ул. "Св. Георги Софийски" № 3
Телефон: 02/922 51 16

Дейности: 10 легла – детоксикация

Работно време: Всеки делничен ден от 8.00 до 13.00 часа


КЛИНИКА ПО ТОКСИКОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ

Контакти:
Адрес: София, ул. "Св. Георги Софийски" № 3
Телефон:02/922 50 51

Дейности:

Прием и лечение на остри и хронични интоксикации
Детоксикация на болни с наркотична и алкохолна зависимости

УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Клиника по психиатрия

Контакти:
гр. София, ул. "Св. Георги Софийски" 1
тел.: 02/ 9230 520 - Амбулаторен приемен кабинет - планиране и хоспитализация
http://alexandrovska.com

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "Проф. Никола Шипковенски" ЕООД - София-град

Контакти:

Адрес: София, ул. "Екзарх Йосиф" 59
Телефони: 02/939 90 38 – регистратура
02/981 00 06 - спешно отделение
e-mail: cpz_ns@abv.bg
Уебсайт: http://cpz-ns.com/

"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-София област" ЕООД

Контакти:
гр. София
бул. "Сливница" 309
телефон: 02/831 90 59
Управител: д-р Емил Грашнов

МБАЛ „Токуда Болница София” - Психиатричен кабинет

Контакти:
Адрес: гр. София, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б
Телефони за регистрация: 02/403 4918, 02/403 4000
Началник кабинет: Д-р Найденова
Уебсайт: http://www.tokudabolnica.bg/bg/psychiatry-cabinet

Работно време:
Понеделник, сряда и петък: 8:00-15:00 ч.
Вторник и четвъртък: 12:00-19:00 ч.

В кабинета се извършва превенция и лечение на различни психични заболявания, включително на разстройства, в следствие на злоупотреба с алкохол и зависимости към различни психоактивни вещества. Прием на пациенти ще се извършва по линия на Националната здравноосигурителна каса, както и с платени консултации.

ЦЕНТЪР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА "Василия" - "МБАЛ Токуда Болница"

Контакти:
Адрес: гр. София, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б, ДКЦ „Токуда”, ет. 3
Телефон: 02/403 4000 (Централа)
Лице за контакт: Д-р Светлана Бояджиева
E-mail: info@tokudabolnica.bg
http://www.tokudabolnica.bg/bg/eating-disorders-treatment-center

Дейности:

 • Комплексна диагностика и лечение на анорексия, булимия и други заболявания от спектъра на хранителните разстройства
 • При необходимост от болничен престой пациентите се хоспитализират в Токуда Болница


Към Центъра работи мултидисциплинарен екип от психолози, психиатри, гастроентеролози, ендокринолози и други специалисти.

За провеждане на първа консултация е необходимо предварително записване на час.

Списък на болниците в страната

Поддържащи и субституиращи програми

Списък на поддържащи и субституиращи програми

Дневни центрове

 Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност”

Контакти:
София
ул. "Екзарх Йосиф" 1, ет. 2
тел.: 02/ 971 99 20, 0884/ 38 99 30
e-mail: info@solidarnost-bg.org
www.solidarnost-bg.org

Дейност:

 • Информиране и психо-социално консултиране
 • Дневна рехабилитационна програма
 • Групова терапевтична работа
 • Индивидуално консултиране
 • Фамилно консултиране
 • Работа в ателиета (Спорт, Градина, Кухня, Хигиена, Креативност, Социални умения)
 • Служба за работа с родители и близки
 • Вечерна програма за ресоциализация

Условия за прием:

 • Навършени 18 години
 • Диагностицирана зависимост от психо-активни вещества
 • Липса на съпътстващо психиатрично заболяване
 • Успешна детоксификация
 • Подписана декларация за участие в програмата „Солидарност”

Работно време:
Всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 часа
Индивидуална работа по заявка след 17.00 часа
Събота – по заявка

Повече за програма Солидарност можете да намерите в статията "Програма Солидарност" в секция Публикации 

Дневен консултативен център за деца, юноши и родители
към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София

Дейностите на Центъра са насочени основнo към:

- младите хора – с цел промоция на здравословен начин на живот, изграждане на позитивни нагласи чрез креативни дейности, помощ за идентифициране и справяне с проблемно поведение, свързано със злоупотреба с психоактивни вещества;

- родителите – с цел създаване и поддържане на терапевтичен съюз с тях и подкрепа, улесняваща позитивния им принос към резултатите от лечението;

- работа с деца и юноши, която включва: индивидуално консултиране, групова работа,
креативно ателие, културни и спортни дейности за свободното време, работа с родители,индивидуално и семейно консултиране, групова работа, образователно-информационни семинари.

Към Дневния консултативен  център се разработва и услуга за работа на терен и ранни интервенции сред млади хора директно в общността.
 
Работно време: всеки делничен ден от 08:00ч. до 18:00 ч.
Предоставяните услуги са безплатни.
Адрес:
София 1504, бул. "Сливница" 212;
Тел.: 0889 766 109
Лице за контакт: Евелина Пейчева
Е-mail: info@sofiamca.org; teenage_centre@sofiamca.org
http://www.sofiamca.org/

Терапевтичен център „Октава“

Контакти:
Адрес: гр. София 1202, ул. "Георг Вашингтон" 42
Тел. 0889 133 486
Лице за контакт: Евгения Попова
E-mail: oktavabg@mail.bg
http://www.oktavabg.com/

Дейности:

•    Терапевтични групи за хора с различни зависимости.
•    Групи за родители и близки на зависими.


Програма „Дневен център” към ДПБЛНА

Контакти:
гр. София
ул.Пиротска 117
тел.: 02/ 931 61 09; 02/832 51 67; 02/ 822 92 99
лице за контакти: Люба Толева
e-mail: dneven_stacionar@abv.bg
www.dpblna.org

Дейности:

 • Индивидуално консултиране
 • Семейно консултиране
 • Включване на клиенти в занимателни мероприятия
 • Дългосрочна програма за ресоциализация
 • Фамилни консултации


Условия за прием:

 • Установена зависимост към хероин
 • Навършени 18 години
 • Успешна детоксификация
 • Подкрепяща семейна среда
 • Успешни предходни нива на лечение

 Дневен център, Защитено жилище и Обществен информационен център - Русе

Контакти:
0878 435 491;
ул.'Тутракан"20, Психиатричен диспансер,
Лице за контакт:
  Ваня Динева- псхихолог и управител

Дейности:

 • Индивидуално, групово и семейно консултиране
 • Дейности (готварство, хигиена, битов труд, цветарство, занимателна трудотерапия и др.)
 • Фокус върху активното участие на зависимите в процеса на поемане на контрол върху различни области от техния живот

Терапевтични общности

Терапевтична общност „Феникс”

Контакти:
с. Бракьовци, община Годеч, Софийска област
Тел. 071 92 209
Email: phoenix_house@abv.bg
Лице за контакт: д-р Петър Василев – Директор програма
Тел.: 0887/ 56 30 28; 0898/ 20 91 75
Лице за контакт: Веселка Въткова – Административен
Тел.: 0887 563 028
Тел.: 02/ 962 35 84 (Административен офис)
http://phoenixhouse-bg.com/index.php

Дейности:

 • Лечение и рехабилитация на зависими от психоактивни вещества
 • Групова терапевтична работа
 • Превенция на рецидив
 • Ресоциализация
 • Една от дейностите, които осъществяваТерапевтична общност "Феникс"  е  проект  BG0012 „Реконструкция и рехабилитация на терапевтична общност „Феникс”, в с. Бракьовци, община Годеч.  Партньор на Терапевтична общност “Феникс” България е Терапевтична общност „Феникс” Хага, Норвегия. Организацията има водещ опит в областта на метода на лечение в терапевтична общност.   В рамките на проекта се предвижда партньорите да обменят знания за развитието на модела и перспективата за неговата устойчивост в условията на икономическа криза и като алтернатива на метадоновите програми. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на  Исландия, Норвегия и Лихтенщайн чрез Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство. Основните му цели са:
  - подобряване на условията за социална интеграция на младежи от уязвими социални групи, в частност млади хора, зависими от наркотици;
  - установяване на ефективна рехабилитационна програма и модел за лечение на наркозависими, акцентирайки върху развитието на уменията за социална интеграция;
  - подобряване на условията на живот на резидентите в терапевтичната общност чрез осъществяването на основен ремонт на сградата и двора на ТО "Феникс"'
  - мониторинг и оценка на ефективността на метода на лечение

  Условия за прием:

 • Диагностицирана зависимост от психоактивни вещества
 • Приемат се мъже и жени
 • Приемат се и клиенти с двойна диагноза
 • Не се приемат младежи с антисоциално личностово разстройство


Православен център за духовно обгрижване на наркозависими „Св. Боян Енравота”

Контакти:
гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Места 38А (в двора на храм „Св. Цар Борис”)
телефони: (052) 370 550; 0879 113 065
лице за контакт: Димитър Георгиев
еmail: pcdon2004@gmail.com
уебсайт: www.otvoriochi.org

Описание на програмата:

Православен Център за Духовно Обгрижване на Наркозависими (ПЦДОН) е основан през 2004 г. за да посрещне нуждите на търсещите помощ хора, зависими към психоактивни вещества (наркотици или алкохол), и на техните близки.

Центърът осъществява своята дейност в защитено жилище, което се намира в двора на храм „Свети Цар Борис”, в кв. Аспарухово, гр. Варна. Разполага и с отделно преходно жилище, в което реализира дейностите по ресоциализация на участниците в програмата.

ПЦДОН  е резидентна (24 часова) програма, тип „Терапевтична общност”, в която се осъществява психосоциална рехабилитация и ресоциализация на зависими или злоупотребяващи с психоактивни вещества, включително с алкохол, и на техните близки, обгрижвайки ги физически, психически и духовно, като дейността се развива върху основата на православното християнство.

В програмата работят социален работник, психолог и духовник.

Терапевтичната програма условно се разделя на Модул 1 (защитено жилище) и Модул 2 (преходно жилище).

Дейности:

Модул 1 – Рехабилитационна програма със средна продължителност около една година:

-    духовно обгрижване – групова и индивидуална терапия;
-    психотерапия – групова и индивидуална;
-    трудова терапия;
-    арт терапия;
-    милосърдна дейност;
-    спорт.

Модул 2 – Програмата за ресоциализация с препоръчителна продължителност 6 месеца:

-    образователни консултации, дискусии и отворени дебати на теми за здравето, дневния режим, превенция на рецидив, спорт и хоби, отговорности и работа, социални и комуникационни умения и други;
-    подпомагане при преодоляване на междуличностни конфликти (както с останалите участници в програмата, така и със семейството) и изграждане на доверие в семейството;
-    работа със семейството и близките;
-    помощ при намиране на работа и квартира.

Условия за прием:
-    програмата е за лица над 18 години;
-    участието е доброволно;
-    приемът се осъществява след премината детоксификация.

БИЛАНИ - Терапевтична общност за психо-социална рехабилитация и ресоциализация на лица с психоактивни, алкохолни, хазартни и интернет зависимости

Контакти:
Адрес: София област, гр.Банкя, община Клисура, ул. Панорама № 9
Телефони: 0893 685 999; 046 620 448; 02 46 84 887
Лице за контакт: Волен Пасков
Електронна поща: bilani@abv.bg; info@bilani.bg
Интернет сайт: http://bilani.bg/

Описание на програмата:

Програмата в ТО „БИЛАНИ” е пилотна за България и съчетава модела на Терапевтичните общества и защитен Дом като вид социална дейност. Базирана на drug-free модела и подчинена на recovery-философията. Програмата е дългосрочна и оперира 24-часа, 7 дни в седмицата в продължение на 9 месеца. Къщата има капацитет да поеме 27 човека едноверменно.

Дейности:

 • Осъществяване на социално-рехабилитационни програми и проекти за поведенческа модификация, участие в културни и публични мероприятия, създаване на социални контакти за подпомагане ресоциализацията на реабилитираните лица.
 • Опазване на общественото здраве чрез ограничаване и отказване на употреба и злоупотреба с психо-активни вещества, промоция на здравословен начин на живот, повишаване информираността на родители, учители, граждани и общественост по проблемите на употребата на наркотични вещества. Инвестиране във вътрешните ресурси на индивида и групите - знания, нагласи, умения и други, чрез които да се противопоставят на бъдещи възможни рискове, ангажиране на различни институции, имащи пряко отношение към проблема: Общинската изпълнителна и законодателна власт, училища, здравеопазване, полиция, социални служби, обществени организации и др.
 • Промяната на общественото мнение като част от целите на проекта и обществото като непряк участник може да подкрепи ефективността на една рационална политика по този въпрос.
 • Постигане на позитивна промяна в обществените нагласи и възприемане на проблема наркомании като хронично рецидивиращо заболяване; промяна на личностовата ценностна система на зависимия, с цел осъзнаване обществената значимост на отделната личност.


Условия за прием:

 • Мъже, навършили 18 години
 • Преминал детоксификация/в процес на детоксификация под лекарски контрол
 • Диагностицирана зависимост
 • Оценка на здравословното състояние от лекар
 • Подписване на договор и информирано съгласие за участие в програмата
 • Консултация с психиатър за липса/установяване на двойна диагноза


Терапевтична общност „Ново начало”

Контакти:
София 1330, ул. „Атанас Кирчев” 24
Терапевтичната общност се намира в гр. Банкя
Тел.: 0876/72 74 67
Email: novonachalo@novonachalo.net
Уебсайт: http://novonachalo.net/

Терапевтична Общност “Ново начало” е програма за рехабилитация на зависимости и част от дейностите на фондация “Общност Ново начало”, член на европейската федерация на терапевтичните общности (EFTC). Проектът “Ново начало” е пионер в областта на психо-социалната рехабилитация в България и съществува от 2005 г. Структурата и дейностите на общността са проектирани да водят зависимите личности към пълната промяна на тяхното поведение и предходен начин на живот.

Терапевтичната програма се състои от четири етапа:

1. Подготвителна програма

2. Терапевтична общност – 8 месеца

3. Център за ресоциализация – 5 месеца

4. Проследяваща фаза

Дейности:
В Общност Ново начало се прилага така нареченият подход на промяна на ”Цялостната личност”. Терапията включва индивидуални и групови сесии, и е ориентирана към прозрението, помагащо на резидента да види нови переспективи за себе си. Допълнителните дейности, като развлекателна терапия, спорт, фитнес, литература и др., допринасят за намаляване на стреса при процеса на промяна.

Семейната програма, която се провежда успоредно, се фокусира върху подпомагане на близките на зависимите и насърчаването на всички членове на семейството да взимат участие в процеса на възтановяване.

Чрез връзките с професионалисти извън центъра, екипът помага на резидентите да съставят план, който да включва как да живеят трезвени и да продължат с груповата и/или индивидуалната терапия.

Продължителният  контакт с  участниците на програмата включва проследяване и подкрепа за срок от поне две години след излизането им от програмата. Събраната по този начин информация допринася за текущите изследвания на ефективността на терапевтичните практики на общността.

Основите на програмата включват:

 • Лекции за възстановяването
 •  Групова терапия
 •  Индивидуална терапия
 • Специализирани групи (например по пол и т.н.)
 • Индивидуален план за лечение
 • Индивидуални задачи
 • Фитнес тренировки


Условия за прием:

 • Навършени 18 години
 • Приемат се мъже и жени
 • Декларация за доброволно участие в програмата
 • Липса на съпътстващо психиатрично заболяване
 • Успешна детоксификация

 
Терапевтичен рехабилитационен център „ЖИВА – насока в живота“

Контакти:
Адрес: гр. София 1504, ул. „Шипка“ № 15, ет. 2
Тел.: +359 2 423 55 98 (от 09.00 до 17.30 часа, от понеделник до петък)
Мобилен тел.: +359 877 677 834
Лице за контакт:
Александър Илиев
E-mail: info@jiva.bg
Уебсайт: http://www.jiva.bg/

Дневният център и Защитеното жилище на „ЖИВА“ се намират в една от най-тихите централни части на София.

Описание на програмата:

„ЖИВА – насока в живота“ е рехабилитационен център от резидентен тип за лечение на хора, които имат проблеми с употребата на алкохол, легални и нелегални наркотици, и медикаменти.
Програмата се основава на пълното въздържание, което означава, че не се използват никакви медикаменти в лечението.

Екипът от обучени терапевти и психолози провежда групова и индивидуална терапия.

Терапията протича от 9 до 17 часа от понеделник до петък. Съботите и неделите, както и вечерите, са отделени за други занимания и свободно време.

Програмата цели справяне със зависимостта и промяна на поведението чрез промяна на мислите и чувствата.

Предоставя се подкрепа на семейството в процеса на възстановяване. Тя цели преодоляване на възникналите проблеми в следствие на разрушените връзки в комуникацията между членовете на семейството. Заедно всички тези елементи дават здрава основа за дългосрочно възстановяване и щастлив живот.

Основни принципи са анонимност и конфиденциалност.

Терапевтичната програма се основава на модела Change & Grow като част от VillaRamadas Global Partners.
Моделът Change & Grow е съвкупност от принципи, които позволяват на човек да се развива. Той е насочен към всички онези, които търсят собствено развитие като начин за постигане на баланс между тялото, ума и духа, и пълноценен щастлив живот. Използвайки лесен за разбиране език и наблягайки върху позитивни мисли, чувства и поведение, Change & Grow е концепция, основаваща се на пет всеобхватни принципа – истина, любов, благодарност, приемане и отговорност.

Лиценз
Терапевтичен рехабилитационен център „ЖИВА – насока в живота“ ЕООД има лиценз от Министерство на труда и социалната политика за Дневен център № 1211-01/2013 и Защитено жилище № 1211-02/2013.

Дейности:

Терапевтичната програма включва:
-    Групова терапия                   
-    Превенция на рецидив
-    Индивидуална терапия               
-    Change @ Grow групи
-    Подкрепа за семейството и любимите хора       
-    Литература
-    Уъркшопи                       
-    Писмени работи

Терапевтичната програма включва:
-    Резидентна програма – минимум 28 седмици
-    Последващи грижи в процеса на ресоциализация – 12 седмици
Този период зависи от индивидуалния напредък в лечението на всеки клиент и може да бъде различен.
-    Поддържащ контакт и грижи след завършване на програмата – всяка първа седмица на месеца.

Условия за прием:

-    Навършени 18 години
-    Приемат се мъже и жени
-    Успешна детоксификация

Други програми

Терапевтична християнска програма “Бетел" 

Контакти:

Гр. София 1335, ж.к. „Люлин” 10, бл.137, Асоциация „Бетел България”
Тел./факс: 02/983 52 82; 02/824 01 53 – всеки работен ден от 9:30 до 17:30
E-mail:  betel.bulgaria@mail.bg ;  bulgaria@betel.org
Website: http://www.betelbulgaria.org
www.betel.org


Описание на програмата:

 “Бетел” е Международна Асоциация със седалище гр. Мадрид, Испания, за хуманитарна помощ  и подкрепа на лица, страдащи от всякакъв тип зависимост и решили да се освободят от нея; жени и деца, пострадали от насилие; бездомни и др. Към момента /2012 г./ има 278 центрове и защитени жилища в 25 държави по света.
 
Рехабилитационен център “Бетел” съществува от 2004 г. в България и предлага безвъзмездна дългосрочна програма за възстановяване в база за мъже. Съдейства се също така на желаещите мъже и жени да постъпят в център на „Бетел” извън България.

Дейности:

•    Трудотерапия: реставрация на мебели; градинарство; строително – ремонтни дейности
•    Духовна терапия и интерактивно обучение за подпомагането на личността да преодолява проблеми от различно естество
•    Професионално обучение: езикови курсове; професионална преквалификация и квалификация, декорация и др.
•     Работа с родители: всеки вторник от 18.00 в Превенционен център на СО и СДВР р-н Подуяне, кв. „Сухата река”, бл.18. По всяко друго време – в офиса след предварително уговорен час
•    Превенционни програми в училища и младежки центрове.
 
Условия за прием:

•    Нуждаещият се зависим да е достатъчно мотивиран и да желае да се освободи от зависимостта си
•    Психическото и здравословно състояние на зависимия да не застрашават  живота и здравето на останалите реабилитанти – при интервюто трябва да се декларират заболяванията. Носителите на ХИВ и Хепатит С  се включват в програмата

Процедура на прием:

•    Постъпването  в защитеното жилище става след проведено с кандидата интервю
•    Задължително трябва да се носи лична карта. Желателно е зависимият да има здравна книжка, епикризи, съдебна документация
•    Пребиваването в програмата е безплатно. Всички средства, придобити от стопанската дейност, извършена от реабилитантите в програмата,  се оползотворяват изцяло за нуждите на самите реабилитанти за подобряване качеството на услугите и средата на живот, консумативи и режийни

Анонимни Наркозависими - България

Група "Просто за днес"

Контакти:

София, ул."Княз Борис I" №146 (Католическа църква "Св.Йосиф", пасторален център, стая 2)
Тел: 0884857034
Email: nasofia@hotmail.com
skype: na_skype_meetings_bg
Сбирки: сряда и петък от 19.00 до 20.30 часа

Анонимни алкохолици - България

Група „Вяра, воля, взаимопомощ"- гр. Бургас
Контакти:
ж.к. „Славейков“, бл. 1 А
тел.:  0878 524 491; 0895 722 711
еmail: aa_bs.vvv@abv.bg
Сбирки: вторник, петък и неделя от 17:00 ч.

Група „Има изход“ – гр. София
Контакти:
ул. „Пиротска“ 117, ет. 1, зала 2 – Национален център по наркомании
тел.: 0888 678 200, 0876 678 200 и 0894 812 961
еmail: imaizhod.aa.sofia@gmail.com
Skype: imaizhod.aa.sofia
Сбирките се провеждат всеки понеделник, сряда и петък от 19:00 ч.
Открита сбирка: първата сбирка в месеца

Група „Приятели“ – гр. София
Контакти:
Католическа църква „Св. Йосиф“, ул. „Княз Борис I“ 146, Пасторален център, приземен етаж, стая 2 (на ъгъла на ул. „Княз Борис I“ и бул. „Тодор Александров“, до метростанция „Сердика“)
тел.: 0888 477 247 и 0887 467 243
еmail: bgaa@abv.bg
Сбирки: вторник от 19:00 ч. и събота от 16:00 ч.
Открити сбирки: всеки първи вторник от месеца

Уебсайт на АА в гр. София:
http://aa-bg.dir.bg

Група „Промяна“ – гр. София
Контакти:
ж.к. „Дружба 1“ – до пазара, между блокове 24 и 26. Помещението се намира в залата по бокс. Наблизо минават трамвай № 20 и автобуси № 88 и 604. Мястото на сбирката се намира на 400 м. от метро станция „Искърско шосе“.
тел.: 0877 234291 и 0897 968839
email: aa_promyana@abv.bg
Сбирки: четвъртък от 19:00 ч. и неделя от 16:00 ч.

Група „Нов живот“ – гр. София
Контакти:
ж.к. „Лозенец“, ул. „Янко Софийски войвода“ 19. Помещението е със самостоятелен вход откъм улицата, близо е до пл. „Журналист“, в пряка на ул. „Миджур“.
Тел.: 0878 180 180 и 0877 089 050
email: aa@aa-bg.com
уебсайт: http://aa-bg.com/
Сбирки: понеделник, сряда, четвъртък и петък от 19:00 ч. до 20:30 ч.;
неделя от 18:00 до 19:30 часа.
Сутрешни сбирки: вторник, четвъртък и събота от 10:00 до 11:30 ч.

Група „Само за днес“ – гр. София
Контакти:
бул. „Стефан Стамболов” 34, ет. 2, офис 201 (сградата се намира на ъгъла на ул. „Екзарх Йосиф” и бул. „Стефан Стамболов”, срещу входа на Женски пазар)
тел.: 0988 721 546 
email: samozadnes.bg.aa@abv.bg
Skype: samozadnes.bg.aa
Сбирки: понеделник, сряда, четвъртък и петък от 19:00 ч. до 20:30 ч.
Събота и неделя от 18:00 ч. (успоредно и онлайн по Skype)

Група „12-те стъпки“ - гр. Раднево
Контакти:
ДПБ „Д-р Кисьов“, Шесто мъжко отделение
Сбирки: сряда от 18:30 ч.

Група „Трезвост“ - гр. Варна
Контакти:
ул. „Иван Рилски“ 27
тел.:  0890 940 335
еmail: aa.varna.bg@gmail.com 
Skype: aa.varna
Сбирки: вторник и четвъртък от 18:30 ч., неделя от 17:00 ч.
Открита сбирка: всеки първи вторник на месеца
Работна сбирка (инвентаризация на групата): всеки първи четвъртък на месеца
 
Група „Надежда“ – гр. Варна
Контакти:
бул. „Княз Борис I“ 80 (в сградата на католическата църква „Св. Михаил“)
тел.: 0890 940 335
еmail: aa.varna.bg@gmail.com
Skype: aa.varna
Сбирки: понеделник, сряда, петък и събота от 18:00 ч.
Открита сбирка: всяка първа сряда на месеца
Работна сбирка (инвентаризация на групата): всяка последна сбирка на месеца

Група „Пробуждане“ – гр. Стара Загора
Контакти:
ул. „Христо Ботев“ 4, Читалище „Даскал Петър Иванов“
тел.: 0878 892 418
еmail: aastarazagora@gmail.com
Skype: aastarazagora
уебсайт: http://aa-stara-zagora.com
Сбирки: вторник и четвъртък от 19:00 ч., неделя от 16:30 ч.

Група „Нов Път“ – гр. Стара Загора
Контакти:
ул. „Цар Иван Шишман“ 96, в сградата на Превантивно-информационен център по зависимости
тел.: 0877 027 071
еmail: aanovpat@gmail.com
Skype: aanovpat
Сбирки: понеделник и петък от 19:00 до 20:30 ч.

Група „Феникс“ – гр. Сливен
Контакти:
ул. „Д-р Константин Стоилов“ 12, ет. 2 - под областната управа, до „Емили Оптик“.
Тел.: 0899 363 027
Сбирки: четвъртък от 18:00 ч.

Група АА – гр. Хасково
Контакти:
ул. „Цар Освободител“ 38, помещението се намира в двора на църквата „Св. Архангел Михаил“
тел.: 0899 442 397
Сбирки: събота в 11:00 ч.

Група „Нова свобода“- гр. Добрич
Контакти:
ул. „Панайот Хитов“ 24 – Психиатрична болница гр. Добрич, кабинет 3. Намира се в подземния етаж.
тел.: 0895 264 153
еmail: aa.dobrich@gmail.com
Skype: aa.dobrich
Сбирки: понеделник и сряда от 18:00 ч., събота от 15:00 ч.
Открита сбирка: всеки първи понеделник на месеца

Група „Има надежда“ – гр. Пловдив

Контакти:
ул. „Арда“ 9А (в офиса на сдружение „Майки срещу дрогата“, до 4-то РПУ)
тел. за информация: 0895 97 89 75
еmail: aaplovdiv@abv.bg
Сбирки: сряда от 18:00 ч. и събота от 13:00 ч.
В неделя от 13:00 ч. сбирки се провеждат в ЦПЗ-Пловдив, зала „Дневни грижи“

Група „Възраждане“ – гр. Плевен
Контакти:
бул. „Христо Ботев“ 180 – в сградата на католическата църква (входът за помещението е от задната страна на църквата)
тел.: 0889 398 581
еmail: aa.pleven@abv.bg
Сбирки: всяка събота от 15:00 ч.

Група АА - гр. Шумен
Контакти:
ул. „Св. Климент Охридски“ 2 (в сградата на Православен храм „Св. Три Светители“).
Тел: 0890 940 335
E-mail: aa.varna.bg@gmail.com 
Skype: aa.varna
Сбирки: всяка събота от 11:00 ч.

Група „Светъл лъч“ - гр. Казанлък
Контакти:
ул. „П. К. Яворов“ 13 (в двора на църквата „Свети Йосиф“ зад РПУ-Казанлък)
Тел: 0898 448 036
Сбирки: всяка сряда от 18:30 ч.

Група „Надежда“ – с. Кърнаре, общ. Карлово
Контакти:
тел.: 0877 82 09 97
 

English speaking meeting:
Village of Maslarevo 5198
Region of Veliko Tarnovo
(20 km North of Polski Trambesh; 48 km North of Veliko Tarnovo)
House 104
telephone: 0614 32400 and 0895 515 029
Judith and Declan

Сбирки на руски език:
четверг в 17.30 в помещении Римско-Католической Церкви по адресу гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ 5 089-370-73-35 Александр
вторник, в 18.00 по адресу: Болгария, Варна, ул. „Княз Борис I“ 80 +359 895 588 351, Павел. Skype: jeff280175
 
Skype сбирки
АА Пшеничево (онлайн): събота от 21:00 ч.
Skype: p6eni4evo
тел.: 0876412388;
емail: p6eni4evo@abv.bg

Онлайн сбирки за работа по „12 Стъпки и 12 Традиции“: неделя в 21.00 ч.
Воденето и домакинството са ротационни. Заявки за участие: Skype - anelia_raikova1

Асоциация за превенция и работа със зависимости "Само днес"
http://samodnes.info/

Група Ал-анон за близки и роднини на алкохолици

Варна
Група „Неделя вечер“
Адрес: ул. „Княз Борис I“ 80
Сбирки: всяка неделя от 16:00 ч.
За повече информация: al.anon.varna@abv.bg
Тел.: 0895 091 352

София
Група „Понеделник вечер“
Адрес: ДК „Средец“- бивш "Лиляна Димитрова" (в близост до паметника Левски и СУ) – стая 207
Сбирки: всеки понеделник от 18:30 ч.
За повече информация: al.anon.sofia@abv.bg
Тел.: 0898 75 38 83

Група „Вселена“
Адрес:  ул. „Г. Бенковски“ 11 (в Център „Вселена“, последен етаж, срещу Чайната)
Сбирки: всеки четвъртък от 13:00 ч.

Стара Загора
Адрес: ул. „Цар Иван Шишман“ 96 (Превантивно-информационен център по зависимости)
Сбирки: всеки четвъртък от 19:00 ч.

Skype сбирки:
Всяка сряда от 21:00 ч.
Skype: al.anon.bg

Уебсайт: http://www.al-anon-bg.info/

Анонимни хазартнозависими – София
Контакти:
гр. София, Католическа църква „Св. Йосиф”, ул. „Княз Борис І” № 146, Пасторален център, стая 2 (на ъгъла с бул. „Тодор Александров”, до метростанция „Сердика”)
Сбирки: всеки четвъртък от 19 до 20,30 ч.  

Терапевтична религиозна общност РЕТО

Контакти:
тел.: 02/ 996 41 48
02/980 21 43 от 09 до 19:00 ч.
E-mail: bulgaria@asociacionreto.org
http://retobulgaria.org/index.html
www.asociacionreto.org


Дейности:

 • Дезинтоксикация
 • Рехабилитация
                -   Занаятчийски кръжоци: фурниране и боядисване на автомобил, заваряване,    дърводелство, зидарство, механика на автомобил, тапицерия, поправка на мебели и електроуреди
                -  Организация на свободното време: спорт, школи по музика, театър и др.
                -  Срещи със семейството: тук основна роля има така нареченото "Училище за родители".
 • Интеграция в обществото


Условия за прием:

 • Престоят е напълно безплатен
 • Актуален лекарски доклад за здравословното състояние на клиента
 • Наличие на лична карта, здравна книжка, съдебна документация и др.
 • Центърът определя графика за посещения, обаждания, разполагане с пари и други
 • В случай на постъпване на семейна двойка, мъжът и жената трябва да се разделят временно докато се сметне за необходимо.

 

Програма за рехабилитация „РЕМАР България”
Контакти:
София, ул. „Цар Симеон” 109
Тел.: 02/417 43 73, 02/417 95 67
Лице за контакт: Нелсън Патрисио
e-mail: remarbulgaria@abv.bg
www.remar.org

РЕМАР е хуманитарна организация за борба срещу зависимости и помощ на социално слаби лица, създадена през 1982 г. в Испания. Понастоящем има центрове в 64 държави по света. В РЕМАР живеят и работят над 25 000 лица, произхождащи от застрашени социални слоеве и маргинални групи (зависими от наркотици и алкохол, затворници, изоставени деца, бездомни, самотни майки, депресирани и болни хора). В последните няколко години съществува специална програма за защита и грижа на лица, заболели от СПИН. 

През 2009 г. в София е открита първата къща за рехабилитация в България, където се приемат за лечение и момичета, и момчета. При желание зависимите могат да заминат за лечение в някой от центровете на РЕМАР в чужбина със съдействието на българския клон на организацията.

Участието в програмата на РЕМАР е безплатно. Процесът на рехабилитация се състои от четири фази:

1.    Контакт и селекция
2.    Детоксикация (без поддържаща терапия, допускат се медикаменти само при лекарско предписание)
3.    Рехабилитация (основни дейности: физически труд и етична работа)
4.    Ресоциализация и продължение

Програмата е доброволна и условията за прием са минимални – изискват се единствено лично желание за промяна и приемане на правилата и нормите на центъра.

Рехабилитационен център  «РЕНЕСАНС»

Контакти:
Адрес на програмата:
Варна 9001, р-н. Ален Мак, ул. Банала Чешма 602

Адрес за контакти:
Варна 9001,   р-н. Ален Мак, ул. Банала Чешма 602
Тел\факс:
+359 890 90 66 33
+359 890 92 43 81
Лице за контакт: Владимир Мазурик  +359 897 911 164
Електронна поща   9825703@mail.ru
Интернет сайт http://www.nc-renessans.com/

Описание на програмата:

Вид Резидентен рехабилитационен център за мъже и жени със  зависимост от психоактивни вещества, алкохол, хазарт, интернет. Терапевтична общност

•    Дейности:
1. Детоксификация, противоабстинентна програма
2. Реабилитация
3. Социална адаптация
4. Стационарно лечение на зависими от наркотици
5. Стационарно лечение на зависими от алкохол
6. Стационарно лечение за преодоляване на хазартна зависимост
7. Стационарно лечение за преодоляване на интернет зависимост
8. Стационарно лечение на клиенти с двойна диагноза
9. Консултиране на зависими и техните семейства и близки
10. Превенция на рецидив
11. Балнеология
12. Тестуване за кръвно-переносими инфеции (ХИВ, СПИН,  хепатит «В», «С», сифилис)
13. Диагностика на зависимост
14. Насочване към други центрове за лечение

Организации на родители

Сдружение „Майки срещу дрогата”

Контакти:

Пловдив, ул. „Арда” 9 А
Телефон: 0888 46 16 54 
E-mail: maikiplovdiv@abv.bg
http://www.antidrugbg.com/
Лице за контакт:

Веселина Божилова

Дейности:

 • Сбирки всеки четвъртък от 18 часа; всяка сряда от 15 до 20 часа – индивидуални срещи
 • Адрес на сбирките:Пловдив, ул."Авксенти Велешки" 20, зала 6 на Младежки дом Спектър


Клон "Майки срещу дрогата" - гр.Габрово

Контакти:
гр.Габрово, тел.0878997005
Лице за контакт:

Габриела Йосифова

Клон  "Майки срещу дрогата " - гр. София

Контакти:

Гр.София, Студентски град, ул."Братя Чакрин" 12Б, офис 4
тел.0887/398 180
Лице за контакт:

Татяна Кючукова
Дейности:

Сбирки всеки петък от 18 часа

Клон "Майки срещу дрогата"- гр. Балчик

Контакти: Таня Йорданова
тел. 0885044574

Клон "Майки срещу дрогата"- гр. Ямбол

Контакти: Радостина Гашева
046/620448

Клон „Майки срещу дрогата”-гр. Монтана

Контакти: Д-р Лора Господинова
0887559651

Клон „Майки срещу дрогата”-гр. Свиленград

Контакти: Красимира
0876 334 419
0878 333 543

Клон „Майки срещу дрогата”-гр. Стара Загора

Контакти: Яна Христова
0884 859 231
0895 678 549

Клон „Майки срещу дрогата”-гр. Казанлък

Контакти: Боряна Стефанова
0899 744 190  

СДРУЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИ "ЗАЕДНО СРЕЩУ ДРОГАТА"

Контакти:
Видин
тел. 0899 00 32 39
Лице за контакти: Ирена Дамянова
д-р Николай Николов (психиатър) - тел. 60 76 77


"УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ" ГР. ГАБРОВО

Контакти:
гр.Габрово, ул. Омуртаг 1,
тел. 066/80 60 19
Лице за контакт:

Д-р Господинова

 СДРУЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИ “БЪДЕЩЕ БЕЗ ДРОГА”

Контакти:
Варна, ул.""Д-р Басанович" 118
Лицe за контакти: Стоян Ненов - 0898 61 42 28,
Всеки вторник - от 18:00ч.-група за родители

Дейности:

 • Рехабилитационна програма за лица зависими към хероин.
 • Посредничество за приемане на лечение в асоциациите на терапевтични центрове "БЕТЕЛ" - Мадрид, Неапол и "РЕМАР" - Каталуня, Испания
Програми за работещи

Проект Пеперуда-София

Контакти: 

1000 София
ул. Граф Игнатиев № 7 - Б
Тел.: 0878 146 246 - Рада Наследникова, 0878 729 668 - Ивайло Райнов
E-mail: rada.naslednikova@gmail.com; ivaylo.raynov@ppsbg.org
http://www.ppsbg.org/

Програма за хора с дезадаптивни поведенчески разстройства, създадена през 2005 г., за постигане на пълноценен и удовлетворителен за тях начин на живот, като се работи едновременно с човека, социалната среда и зависимостта. Осигурява работна заетост по национална програма "Отново независим" на Министерство на труда и социалната политика.

Срещите се организират чрез предварителна уговорка по телефона.

Дейности: 

 • Оценка на нуждите
 • Индивидуално и групово консултиране
 • Изготвяне на индивидуален план и дневен режим
 • Групови срещи
 • Консултации с психолог
 • Фамилни срещи - работа със семействата и поддържащата среда
 • Тестване на психоактивни вещества
 • Ресоциализация Специалисти
Д-р Десислава Иванова - специалист в областта на зависимостите и зависимото поведение

Контакти:
гр. Благоевград
тел.: 0887 204 886
email: desi_hvr@yahoo.com

Веселина Неделчева – психолог с дългогодишна практика в областта на зависимостите

Контакти:
гр. Бургас
тел.: 0888 44 34 91
email: vesnedel4eva@abv.bg

Д-р Ивайло Димитров - специалист по психиатрия, психотерапия и хомеопатична терапия
Осъществява терапия на зависимости - наркотични и ненаркотични (алкохол, наркотици, хазарт, хранителни разстройства)

Контакти:
гр. Бургас
ул. "Петко Каравелов" 19
тел.: 0888 934 729
email: doctor_ivo@abv.bg
Уебсайт: http://dr.ivaylodimitrov.com/

Пламена Николова – психолог
Работи с деца и младежи в риск.

Контакти:
гр. Варна
тел.: 0878 882 518
email: nikolova_plamena@abv.bg

Милчо Минчев – психолог, психотерапевт
Работи с млади хора по превенция на рисковото поведение и най-вече употребата на психоактивни вещества, вкл. алкохол и тютюнопушене, както и с лица, зависими от наркотици и алкохол.

Контакти:
гр. Велико Търново
тел.: 0898 888 128
Skype:  kuzmanplamenjones
Facebook:  Milcho Nikolaev

Нели Ангушева – психолог-консултант
Работи с употребяващи и злоупотребяващи с наркотици и алкохол.

Контакти:
гр. Гоце Делчев
тел.: 0899 15 33 07
email: neli75ka@abv.bg

Мария Казакова – психологично консултиране, работа с деца и техните семейства

Контакти:
гр. Нова Загора, ул. „Сан Стефано“ № 11,
тел.: 045762642
email: mariq_kazakova@abv.bg
Работно време: понеделник-петък, от 8,30 до 16,30 ч.

Стоичко Миличин – психолог
Работи със зависими от наркотици, алкохол и хазарт.

Контакти:
гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ 58
тел.: 0899 489 400
email: center@milichin.com
website: http://milichin.com/

Гергана Кехайова – клиничен психолог и психотерапевт с дългогодишна практика в областта на зависимостите

Контакти:
гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов“ 2, ет. 4, каб. 4
тел.: 0895 642 730, 0889 135 891
email: daligeri@abv.bg
website: http://www.gkehayova.info/

Д-р Валентина Майсторова - психиатър и психотерапевт

Контакти:
гр. Пловдив
тел.: 0888 52 80 44

Фани Владимирова – психолог
Работи със зависими от наркотици, алкохол и хазарт.

Контакти:
гр. Пловдив, ул. „Копривките”  2, ет. 3
тел.: 0895 587 300
email: fani_vl@abv.bg
website: http://fanivladimirova.alle.bg/

Услуги:
1.    Индивидуално консултиране.
2.    Консултиране на родители и близки.
3.    Насочване за мнение и лечение към психиатър.
4.    Консултиране на хора с увреден слух и техните семейства.
5.    Консултиране по скайп и имейл.

Даниела Стоянова – психолог, психотерапевт
Работи със зависими от наркотици, алкохол и хазарт.

Контакти:
гр. Силистра,  ул. „Д-р Анастас Янков“ 50
тел.: 0888 617 050
email: psy@psiholog-stoyanova.com
website: http://www.psiholog-stoyanova.com/

Д-р Анета Аничкина - специалист по хранителни разстройства

Контакти:
гр. София
ул.Уилям Гладстон № 17
тел: 02/980 41 62, GSM 0888 7349 61

Терапевтична практика „Кабинет № 6”

Контакти:
гр. София
бул. “Стефан Стамболов” № 57, ап. 6
тел.: 02/ 476 33 88;
0878 819 619 д-р Дорита Кръстева - психиатър
0888 719 505 Дорота Първулова – психолог
email: office.kabinet6@gmail.com
Уебсайт: http://kabinet6.com/

Услуги:
1. Консултативен разговор и оценка на състоянието
2. Съвместен с пациента избор на приоритетите
3. Индивидуална или групова психотерапия в зависимост от нуждите на пациента
4. Справяне с остри жизнени психологически кризи
5. Семейно консултиране
6. Психологическа терапия с различна продължителност
7. Контролни прегледи и подкрепящо консултиране
8. Медикаментозно лечение при необходимост
9. Издаване на медицински документи

Д-р Дорита Кръстева и Дорота Първулова имат дългогодишна практика в терапията на зависимости.

Прегледи и консултации се извършват само след предварително записан час.

Д-р Валя Георгиева – психиатър

Контакти:
гр. София
ж.к. „Лагера", ул. „Каварна" 9
тел.: 0888 673 843
e-mail: georgieva.md@abv.bg
website: http://www.dr-georgieva.eu/

Услуги:
1.    Първична консултация
2.    Проследяваща консултация
3.    Амбулаторна детоксикация
4.    Сесии по индивидуално консултиране и психотерапия
5.    Специализирана оценка
6.    Експертиза на работоспособността

Д-р Георгиева има дългогодишен опит в терапията на зависимости.

Прегледи и консултации се извършват само след предварително записан час.

Д-р Иван Добринов – психиатър
Осъществява консултации при проблеми с алкохол и наркотици

Контакти:
гр. Стара Загора
ул. „Отец Паисий” 60, ет. 2, офис 5 (до Телевизионния сервиз)
телефон за предварително записване: 0888 305 694
Работно време: вторник от 15 до 19 ч.
website: http://ivandobrinov.blogspot.com/

Д-р Иван Добринов от дълги години е завеждащ Отделение за зависимости в Държавна психиатрична болница „Д-р Г. Кисьов”-гр. Раднево.

Виолина Иванова Аита – психолог, психотерапевт

Контакти:
гр. Стара Загора
тел.: 0879863275
email: violinai@yahoo.it

Други организации

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ (НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ)

Телефон: 0700 18 250
Безплатни правни съвети по гражданскоправни, административни и наказателни въпроси.
Уебсайт: http://www.nbpp.government.bg/

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ (НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ)

Безплатни правни консултации на място:
Гр. Видин - ул. „Цар Александър ІІ” No 19, ет. 6, тел. 0877/088522,
Гр. Сливен – ул. „Великокняжевска” No 6, тел. 0877/622665

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА (ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО И ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС”)

Телефон: 116 111
Уебсайт: http://www.116111.bg/

ГОРЕЩА ЛИНИЯ ЗА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА – ОБЩИНА ТРИАДИЦА

Телефон: 02/958 50 00

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Телефони на доверието:
София - 02/81 64 892
Пловдив - 032/ 61 51
Ямбол - 046/662 904
Уебсайт: http://www.redcross.bg/activities/activities5/telefon.html

Гореща денонощна телефонна линия за пострадали от насилие жени, юноши и деца (Фондация „Асоциация Анимус”)

Тел.: 0800 18 676
Уебсайт: http://www.animusassociation.org/

Гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие (Фондация „Асоциация Анимус”)

Тел.: 02 981 76 86
Уебсайт: http://www.animusassociation.org/

Център за възстановяване, консултиране, психотерапия и психоанализа (Фондация „Асоциация Анимус”)

Телефон за записване на час: 02/983 52 05
Уебсайт: http://www.animusassociation.org/

Сдружение „Асоциация Имаго“ – психологично и юридическо консултиране и помощ на пострадали от домашно и сексуално насилие и на техните близки

Психологични и социални услуги:
Психологична консултация – деца
Психологична консултация – юноши
Психологична консултация (индивидуална) – възрастни
Психологична консултация на двойки (партньори/родители)
Психологично консултиране в група (групова работа)
Водене на случай (индивидуално консултиране по терапевтичен план от грижи)
Психотерапия (индивидуална)
Психотерапия (групова/маратон)
Семейно консултиране (родители и дете/юноша)
Юридическа консултация
Психиатрична консултация и оценка
Психологична диагностика

Контакти:
гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 101, ет. 1
тел. 0887 26 38 79 – Мая Михайлова, клиничен и консултативен психолог
тел. 0884 944 411 – Краси Попова, психолог и когнитивен консултант, клиничен социален работник
email: beznasilie@gmail.com
уебсайт: http://nasilie.eu/

Работно време: понеделник – събота от 14.00 до 20.00 часа

Гореща телефонна линия на Лига на умерените

Телефон: 0888 000 848
Всеки делничен ден от 10:00 до 17:00 ч. консултации на хора с проблемна употреба на алкохол, както и на техните роднини и близки.
Уебсайт: http://umereni.bg

Гореща телефонна линия за изчезнали деца (Фондация „Център Надя”)

Телефон: 116 000
Уебсайт: http://centrenadja.org/index.html

Българска линия за онлайн безопасност (Асоциация „Родители”)

Телефон: 124 123
Уебсайт: http://www.blob.bg/index.php?id=1747

Национална кампания против тютюнопушенето "Аз не пуша!"

Телефон: 0700 10 323
Уебсайт: http://aznepusha.bg/

Национална пациентска организация

Гореща линия: 0700 10 515 (на цената на един градски разговор от цялата страна)
Email: office@npo.bg
Работно време на медицинските консултанти на НПО: 11:00-17:00 часа всеки делничен ден.
Уебсайт: http://www.npo.bg/

 


 


    

 


   


  


 

 

  

 
  

  


   

 

  

 
  

  


   


 


 

 


 


 


 


 
 


  

  


 


 

 
    

 


   


  


 

 

  

 
  

  


   

 

  

 
  

  


   

Facebook
Google Plus
Twitter